Roar Bogerud_nettsiden 612x345.jpg

Lederen har ordet

Kjære alle idrettsvenner i Viken. Her er dagens nyhetsbrev med siste informasjon, til alle våre venner i vår idrettsorganisasjon. 

På kort tid er vår hverdag snudd opp-ned, dette hadde vi ikke trodd skulle skje. 

Men det som skjer, det skjer, det er ikke bramen hva skal vi gjøre med det, da 

Idrettsglede for alle er vår ledestjerne, og i idretten deltar vi gjerne. 

Idrettsheltene de går vi mann og kvinne av huse for å se, de får oss til å juble, gråte og le. 

Men i dag er alle idrettsanlegg stengt, aktiviteten er av et virus fortrengt. 

Da kan vi bare lytte og lære og ta imot gode råd av våre nye helter i vår sfære. 

Folkehelseinstituttet og helsevesenet bedre enn før vi kjenner, de er i dag blitt våre beste venner.   

Lytt til deres regler og gode råd, de er våre nye stjerner der de daglig utfører heltedåd. 

Ta vare på hverandre, tenk nye måter å samhandle , lytt til hvert råd vi vil   

Så krysser vi fingre og tærhåper på det beste og sender gode tanker til enhver. 

Ta vare på hverandre. Ta vare på hverandre. Ta vare på hverandre. 

 

På vegne av alle oss i Viken idrettskrets,  
Roar Bogerud/styreleder