anlegg_lope.jpg

Kulturdepartementet ber fylkeskommunene prioritere spillemidler til idrettslagseide anlegg

Fylkeskommunene skal i løpet av våren fordele spillemidler til forskjellige idrettsanlegg. I den forbindelse har Kulturdepartementet sendt brev til alle fylkeskommune hvor de ber om at lagseide anlegg prioriteres. I brevet står det:

Departementet vil derfor be fylkeskommunene om å særskilt prioritere lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt anleggsprosjekter ved årets detaljfordeling. Formålet er å bidra til likviditet hos dem som nå har pågående eller påløpte kostnader knyttet til realisering av idrettsanlegg. 

- Dette er en svært god nyhet for alle idrettslagene som venter på utbetaling av spillemidler. Dette betyr sannsynligvis at idrettslagene vil få utbetalt flere hundre millioner kroner mer i år, enn de ellers ville ha fått. Jeg vil takke Kulturministeren for at han bidrar til å bedre likviditeten til idrettslagene på denne måten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Se vedlagt brev fra Kulturdepartementet