Firvillig-samfunnsoppdrag-750x456.png

Koronastøtte! Påminnelse til idrettslag

Det viser seg at mange idrettslag ikke har søkt om kompensasjon for korona-perioden. Nå som ordningen er betydelig utvidet, er det absolutt aktuelt å søke.

Søkerne kan få utbetalt inntil 70 prosent av søknadsbeløpet.

Søknadsfristen er 15. september 2020.

(NB: Oppdatering foreligger i dagens pressemelding fra NIF. Utvidet ordning fra 1. november med kompensasjonen 50 prosent.)

Publisert 16. juli 2020 av Lotostiftelsen:
Ny krisepakke er klar, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader. Frivillige lag og organisasjoner som er rammet av korona kan nå søke om å få dekket langt flere tapte inntekter.

Koronapandemien har rammet mange frivillige lag og organisasjoner. Regjeringen har vedtatt en ny krisepakke for frivilligheten, som gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. I dag har ESA, EFTAs overvåkningsorgan, godkjent forskriften.

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra.

Det skal nå også være enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også kulturfrivilligheten.

Tilbakevirkende kraft

Ordningen omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august. Det kan fra nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

Dersom man har tap av inntekter utover det som ble kompensert i den første ordningen, kan man nå søke på nytt så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker.

Fortløpende utbetalinger

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren. Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september. Her søker du: https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

Det er også laget en egen side for spørsmål og svar om ordningen her: https://lottstift.no/nb/sporsmal-og-svar-om-krisepakken-for-frivilligheten/
Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også kontaktes på post@lottstift.no eller telefon 57828000 ved behov.

Kartlegging for Viken pr. 17. august:

Gammel fylkesinndeling

70% Av søknadssum

Antall søknader

BÆRUM

3 082 240

33

FREDRIKSTAD

1 909 880

39

ULLENSAKER

1 900 829

39

MOSS

1 668 732

23

DRAMMEN

1 505 428

40

NORDRE FOLLO

1 431 401

9

LILLESTRØM

1 218 149

25

SARPSBORG

1 024 913

36

ASKER

1 007 656

11

NITTEDAL

993 483

16

GOL

910 000

1

NES

639 940

17

LIER

580 681

10

ÅL

509 600

9

INDRE ØSTFOLD

487 912

12

LØRENSKOG

391 714

9

ØVRE EIKER

331 450

9

NESBYEN

290 997

7

EIDSVOLL

253 477

6

RAKKESTAD

182 961

7

HALDEN

181 727

11

GRAN

164 500

1

NANNESTAD

161 560

3

FROGN

74 925

5

RÆLINGEN

46 508

1

RÅDE

42 000

11

KONGSBERG

42 000

1

AREMARK

31 500

2

RINGERIKE

28 000

4

SKIPTVET

26 180

1

HOL

22 750

3

VESTBY

18 900

3

Totalsum

21 161 993

404

Les mer på Lottostift.no ved å klikke her.