Klubbesok online.jpg

Klubbesøk online

Ønsker ditt idrettslag besøk fra idrettskretsen? Vi tilbyr nå online besøk!

På grunn av koronaviruset holder ikke idrettskretsen fysiske kurs, temakvelder, klubbprosesser eller møter. Vi ser derfor på alternative muligheter til å bistå våre idrettslag. I den forbindelse tilbyr vi nå klubbesøk via Teams. Dette krever ikke at idrettslaget har Teams fra før av.

Hva er et klubbesøk? Besøket tar 30-60 min - gjerne i forkant av et styremøte. Vi informerer om hva dere kan bruke idrettskretsen til, hvor dere finner hva og bistår med det dere ønsker i forhold til organisasjon og klubbdrift. Vi ønsker at det skal være enkelt å være tillitsvalgt i idrettslagene.

Vi tilbyr klubbesøk via Teams i løpet av følgende tidsrom i uke 14:

30. mars: f.o.m. kl. 09.00 t.o.m. kl. 20.00

31. mars: f.o.m. kl. 09.00 t.o.m. kl. 20.00

1. april: f.o.m. kl. 09.00 t.o.m. kl. 20.00

2. april: f.o.m. kl. 09.00 t.o.m. kl. 20.00

6. april: f.o.m. kl. 11.00 t.o.m. kl. 20.00


Meld inn ønsker til:
Frode.Jensen@idrettsforbundet.no eller
Hanne-Kristin.Kvarme@idrettsforbundet.no