stoppen1 liten.jpg

Stoppen SK tar kvinneidrett på alvor

Mange jenter i Norge sitter med drømmer om å ta del blant de store stjernene i Verden. Ada Hegerberg, Elise Thorsnes og Guro Reiten er bare noen få av mange kvinner som de siste årene har reist utenlands for å spille fotball.

Oftere ser vi småjenter ha på seg drakt fra Chelsea og Barcelona, men de har ikke Abraham og Messi bak på drakta. De har Graham Hansen og Thorirsdottir bak på drakta. Det norske kvinnelandslaget biter også godt fra seg i mesterskap.

Jenter ønsker å spille fotball, jenter ønsker samme rammene som gutta. Jentene har like høye mål som gutta, sitter på drømmer om å utvikle seg, bli gode og lykkes. Jenter ønsker å spille fotball på samme vilkår som gutta, ønsker samme rammer, lik tilgang på utstyr, baner og trenere.

stoppen 2.jpg

Stoppen SK ønsker sterkt å skape gode og trygge miljøer for jentene. Miljøer som er preget av trenere som tar alle på alvor, fokus på glede, mestring og utvikling. Trenere og støtteapparat som lager et opplegg for jentene som balanserer godt mellom det sportslige og det sosiale. Jenter er som gutter opptatt av flokken – venninnegjengen. Gjennom fotballen skal de få lov til å utvikle seg både som mennesker, samtidig som de skal oppleve utvikling på fotballbanen.

Jenter og gutter med like muligheter

Jenter og gutter er likestilt i klubben vår. Det er ingen forskjell på hva slags kjønn du har når vi diskuterer strategi. Det er heller ingen forskjell på de økonomiske rammene. Dette er en viktig forutsetning for at vi på lang sikt skal lykkes med å skape gode vekstvilkår for jentene i klubben vår. Vi lykkes slett ikke hvert eneste år med rekrutteringen inn mot jentene, men vi er på rett spor. Vi har noen veldig engasjerte kvinnelige trenere i barnefotballen som trener og leder jentene gjennom hele året. Flere av våre unge jentetrenere bidrar også til at jentene for positive rollemodeller fra tidlig alder. Vi tror at flere kvinner inn i fotballen vil bidra til at flere jenter velger å spille fotball. Dette skal være et satsningsområde for Stoppen SK framover.

Jentene i klubben skal ikke oppleve å stå på sidelinja fordi gutta trener. Vi har en fotballfritidsordning der jentene får lik tilgang på kompetente trenere og samme utviklingstanke som guttene. Jentene på våre fotballskoler opplever også det samme. Vi en egen fotballcamp uka etter skoleslutt som inviterer utelukkende jentene til en egen fotballuke. Her er det mange kvinnelige trenere på plass, som skaper glede og fotballutvikling for alle.

stoppen3.jpg

Det blir viktig for oss framover å vise fram våre fantastiske ungdomskull til de yngre i klubben. I ungdomsfotballen har vi satt fokus på å etablere følgende;

1. Et godt trenermiljø og et godt samarbeid på tvers av lagene

- gode trenere som samarbeider godt/skape gode team
- felles trenermøter hver tredje måned
- god forankring i klubb
- Hardt arbeidene trenere og klubb
- Alle trenere er velkommen på A-treninger, A-lagets spillermøter etc
- Driftes etter klubbens filosofi
- Alle bidrar - Brennende engasjement i alle ledd

Det gode trenermiljøet i Stoppen SK er det viktigste virkemiddelet for å få satt fokus på å skape en helhetstanke fra 13 år og opp til A-laget. For å kvalitetssikre at utviklingsløpet blir best mulig må vi ha et felles tankesett som er godt forankret i klubb. Vi ønsker å ha spilleren i fokus og at alle skal dra i samme enden av tauet. Vi skal ha fokus på den røde tråden i fra 13 år og opp til A-laget.

2. Gode hospiteringsordninger

Vi har etablert hospiteringsordninger på alle nivåer i ungdomsfotballen og helt opp til A-laget. De følges opp ukentlig til det beste for spillerne og lagene. Faste hospiteringsordninger som er skreddersydd spillerne, og som er godt forankret i klubb, blant lagenes trenere, spillerne og deres foreldre. Dette har vært en kjempesuksess i Stoppen SK.

3. Nok kamparenaer

Stoppen SK har store jentekull. Å få spille kamper er viktig. Vi har derfor opprettet en ekstra kamparena, for å sikre alle våre jenter rikelig med spilletid i løpet av sesongen. Riktig matching, nok matching.

3.div: A-lag,
J17: Egen gruppe,
J15: Egen gruppe og J13: Egen gruppe.
I tillegg har vi opprettet et B-lag i 4. divisjon for å benytte til ekstra spillerutvikling. Logistikken styres av kompetente trenere.

4. Keepersatsing

Vi har startet nysatsing på jentekeepere. Egen keepertrener styrer øktene og driver individuell oppfølging fra 13 år og opp til og med A-laget.

5. St. hallvard vgs, topp treningsforhold, åpent klubbhus, treningsleir og cuper. 

6. Satsing på å profilere jenter på A-laget, for å skape forbilder for de yngste. Stoppen Kvinnefotball på Facebook.

Vi har et A-lag som skal spille i tredje divisjon. Det er ekstremt viktig at de blir et utstillingsvindu for alle de yngste jentene som drømmer om å spille fotball som ungdom og voksen.

stoppen4.jpg

Vi har stor tro på at jentefotballen vil vokse seg stor og sterk i klubben de neste årene. Vi må fortsette å legge til rette for å rekruttere både spillere og trenere som ønsker å være med oss videre på en utrolig spennende reise for jentene.

Stoppen SK tar kvinneidrett på alvor

- Jente-FFO tirsdager og torsdager
- Jentetilbud i de fleste aldersgrupper
- «Senkveld på Stoppen» for jenter
- Aktivitetskvelder for jenter
- Gode hospiteringsordninger for jenter
- Fotballcamp for jenter 22.-24. juni
- Tine fotballskole 3.-6.august

Skrevet av
Morten Hansen, ansvar barneidrett
Leif Tsolis, Trener A-lag damer
Stoppen SK