Tegning av «Campus» som vant arkitektkonkurransen. Foran ser vi fasaden/inngangspartiet til den planlagte flerbrukshallen. Foto: LINK Arkitektur/Griff Arkitektur
Tegning av «Campus» som vant arkitektkonkurransen. Foran ser vi fasaden/inngangspartiet til den planlagte flerbrukshallen. Foto: LINK Arkitektur/Griff Arkitektur

Ikke bygg ett anlegg når en kan bygge to!

- Idrettskretsens og idrettsrådenes kommentar til sjokkøkningen for idrettshaller ved Frederik II og Greåker videregående skole.

Hvordan kan et arkitektfirma vinne en konkurranse der prisøkningen er mer enn 100% over opprinnelige beregninger? Idrettshallen ved Frederik II var beregnet til å koste 258 millioner kroner. Ut ifra arkitektenes beregninger er kostnadene nå beregnet til 629 millioner. Er det de opprinnelige beregningene som er feil? Eller er det arkitektene som foreslår et bygg som er så kostbart, at det vil gå utover idrettens totale behov for anlegg om og når bygget vil bli ferdig? 

Viken idrettskrets, idrettsrådene og kommunene er kjent med at kostnadene til idrettshallene ved Frederik II og Greåker ble anslått til 426 millioner. Når saken nå blir lagt fram for Viken fylkeskommune, har planleggere kommet til at prisen kan bli 859 millioner. Hva er uteglemt i det første kostnadsoverslaget? Hva er grunnen til at prisen blir så mye høyere enn først antatt?  

Vikenidretten ønsker flere og bedre idrettsanlegg. Et anlegg med disse kostnadsrammene vil ikke bare gjøre det vanskeligere å få flere idrettsanlegg i Fredrikstad, men faktisk i hele Viken. Vi frykter at hvis en går videre med planene, vil én av to ting skje: 1. Det blir for dyrt, og ingenting blir realisert. Idretten blir skadelidende fordi en bruker tid på å vente på et anlegg som ikke kommer. 2. Anlegget blir realisert, men det vil ta veldig lang tid å realisere anlegget. Idretten blir skadelidende fordi en må vente lenge, og en bruker penger en kunne brukt til flere anlegg.  

Ingen av de to alternativene er med på å skape flere og bedre idrettsanlegg i Fredrikstad, og ikke heller andre deler av Viken. Flerbrukshall tilrettelagt for friidrett på Greåker vil nok være det første anlegget som ikke blir realisert.  

Det begynte jo så bra! Idrettshallene ble vedtatt i Østfold Fylkeskommune i juni 2019. Politikerne i Fredrikstad og Sarpsborg vedtok samme dag at de skulle gå inn med en andel i prosjektene. Hallene vil blant annet inneholde Frederik II med 2 håndballflater, areal til kampsport, dansesal, basishall ved Frederik II og ved Greåker flerbrukshall med 200 m løpebane samt flate for håndballinnebandy og andre ballidretter. Idrettskretsen og idrettsrådene var idrettens talerør for idrettens behov og ønsker, og vi fikk være med på forprosjektet og mulighetsstudiene av disse anleggene. Nå lurer vi på om det er realistiske kostnadsrammer som legges til grunn når arkitekter beregner? Og hvordan kan det blir så stor forskjell? Vi trodde at de hadde rammer for reelle areal og kostnader som man måtte prøve å holde seg innenfor.   

Vikenidretten setter pris på uttalelsen til Fredrikstad Blad fra Fylkesråd Siv Henriette Jacobsen når hun sier «at begge hallene må skaleres ned, til beløpene som Viken, Sarpsborg og Fredrikstad var enige om i fjor.»  

Vikenidretten ønsker ikke at denne situasjonen skal gå utover skolen eller idrettens ønsker og behov for idrettsareal, men oppfordrer partene til å gå tilbake til start og beregne ut ifra reelle behov og realistisk økonomi. Vikenidretten kan bidra med gode løsningerfor eksempel kan vi vise til Sør Amfi i Arendal. Det er en flott arena til en rimeligere kostnad. For det er bra hvis det blir flere anlegg i Fredrikstad og Sarpsborg. Det er ikke tvil om at det er behov for det 

Til sist ønsker vi å minne på at det er enighet i idretten om at “statusbygg” ikke er viktige, det er først og fremst flere idrettsflater idretten trenger. I en tid hvor vi må "bygge mer for mindre" er dette spesielt viktig å tenke på. 

Undertegnet:                                                  
Pål Thomassen, styremedlem Viken idrettskrets og leder av idrettskretsens anleggsutvalg 

Hilde Stokke, varamedlem Viken idrettskrets og medlem av anleggsutvalget 

Jon-Erik Bergh, styreleder Fredrikstad idrettsråd 

Pål Tønnesen, styreleder Sarpsborg idrettsråd 

Les også: En halv million dyrere enn i fjor