Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Idrettslag kan søke koronakompensasjon for perioden 1. september til 31. desember

Regjeringen har satt av én milliard kroner til den tredje krisepakken for idrettslag, som gjelder fra 1. september til 31. desember 2020, og idrettslag kan nå søke om kompensasjon for bortfalte inntekter i denne perioden. Fra 1. november justeres ordningen for også å stimulere til aktivitet.

– Som Idrettsforbundet tidligere har kommentert, er vi svært glade og takknemlige for at dagens kompensasjonsordning fortsetter ut året. Det er med på å skape en trygghet og forutsigbarhet for idrettslagene som forsøker så godt de kan å holde hjulene i gang i en krevende tid, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Kulturdepartement opplyser at søknadsskjema vil åpne i løpet av denne uken, uke 43. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil fortsatt ha ansvaret for forvaltningen av ordningen, og praksisen med løpende utbetalinger vil bli videreført. Det kan søkes om kompensasjon for tapte inntekter i perioden 1. september til 31. desember 2020.

– Idretten og frivilligheten har vist stor vilje og evne til å opprettholde aktivitet på tross av restriksjonene, og jeg er glad for at vi kan fortsette å støtte opp om dette, sa kulturminister Abid Q. Raja under mandagens pressekonferanse.

Stimuleringsordning fra 1. november

Ordningen gjennomføres etter de samme kriteriene som før. Det vil si at man kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres.

Unntaket gjelder kompensasjon for inntektstap ved avlyste arrangementer som vil kompenseres med inntil 50 prosent, og ikke 70 prosent, fra 1. november. For dem som gjennomfører aktivitet vil imidlertid netto inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november.

– Justeringen av ordningen fra 1. november for avlyste arrangementer er et tydelig signal fra myndighetene om å stimulere idretten til å opprettholde aktivitet, i stedet for å avlyse. Det er også ønskelig fra idrettens ståsted. Vi oppfordrer derfor alle våre organisasjonsledd om å søke – og håper med dette at vi kan få i gang så mye aktivitet som mulig i tiden fremover, sier Kjøll.