Norges idrettsforbund håper et pilotprosjekt kan være starten på en gradvis gjenåpning av idretten. Foto: NTBScanpix
Norges idrettsforbund håper et pilotprosjekt kan være starten på en gradvis gjenåpning av idretten. Foto: NTBScanpix

Idrettsforbundet ønsker et pilotprosjekt for gjenåpning av norsk idrett

Norges idrettsforbund jobber sammen med særforbundene for en gradvis gjenåpning av norsk idrett, i takt med åpningen av samfunnet for øvrig. Dette arbeidet startet 2. april hvor koronavettregler for treningsaktivitet i idretten ble utarbeidet. Neste naturlige steg er et pilotprosjekt for konkurranser i samarbeid med Norges Fotballforbund.

- Vi starter med det vi kan gjenåpne innenfor et strengt regime. Gjennom en nøye utarbeidet milepælsplan for gjenåpning av toppfotballen, vil norsk idrett lære, evaluere og eventuelt justere underveis. Kunnskapen fra denne piloten vil ha stor betydning for en gradvis gjenåpning av andre idretter, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Norges idrettsforbund har sammen med NFF skissert overfor Helsedirektoratet hvordan piloten i toppfotballen kan gjennomføres. Målet er å komme i gang med ordinær trening 4. mai, og med planlagt oppstart for seriespill 15. juni. Helsemyndighetene har foreløpig ikke tatt stilling til henvendelsen.

Samarbeid med særforbundene
NIF har et tett samarbeid med alle særforbundene, med et felles mål om at aktiviteten kan starte opp så raskt som mulig innenfor smittevernlovgivningen. Fotballen står p.t foran sesongoppstart, den representerer den største idretten og har ressurser og et profesjonelt apparat for håndheving av smittevern.

-Vi ønsker i fellesskap å igangsette en pilot for toppfotballen. Piloten vil være viktig i det videre arbeidet for å utarbeide en bransjestandard for gjenåpning av andre idretter, sier Kvalevåg og legger til;

-Erfaringene vi får ved å starte opp med ordinære fotballtreninger og kamper med omfattende smittevernstiltak vil gi resten av idretten og helsemyndighetene svært verdifulle svar som kan berede grunnen for en raskere og smittevernsforsvarlig oppstart også i andre idretter.

Utfordrer ikke hensynet til smittevernet
Norges idrettsforbund setter liv og helse først og vil til enhver tid følge de retningslinjene og vedtak helsemyndighetene beslutter.

- Vi fulgte lojalt opp en gradvis nedstengning av idretten, og vi bidrar like konstruktivt for en gradvis gjenåpning som startet med koronavettregler for idretten, sier Kvalevåg.

Gjenåpning av breddeidretten
Norges idrettsforbund jobber for å gjenåpne både bredd- og toppidretten innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Arbeidet for en gradvis gjenåpning startet 2. april da NIF og idrettsorganisasjonen utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger og særidrettslige koronavettregler.

- Dette arbeidet har vært svært vellykket og mange idretter har kommet i gang med treninger innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser samtidig som smittetallene fortsetter å gå ned. NIF og norsk idrett ønsker å være en kunnskapsbasert premissgiver for helsemyndighetene i den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet og norsk idrett, sier Kvalevåg.

For gjennomføring av ordinære konkurranser mener NIF det vil være naturlig å starte med toppidretten som har ressurser og et profesjonelt apparat for håndheving av smittevern og høy bevissthet blant utøverne.

- Vi ønsker nå at toppfotballen sammen med NIF, gjennom denne piloten, skal være en spydspiss, aktiv støttespiller og kunnskapsleverandør til resten av norsk idrett og for andre samfunnsområder, avslutter Kvalevåg.