Idretten skal lage prioriteringsliste over hvilke idretter som kan åpne først

Under dagens pressekonferanse med Kulturdepartementet, Helsedepartementet og norsk idrett kom det frem at idretten skal lage en prioritert liste over hvilke idretter som kan åpnes først. Listen skal overrekkes departementene allerede tirsdag 11. august.

Norges idrettsforbund, sammen med Fotballforbundet, Håndballforbundet, Kampsportforbundet og Bedreiftsidrettsforbundet, var i et én times møte med departementene om situasjonen i norsk idrett.

Norsk idrett jobber for en raskest mulig gjenåpning for alle i norsk idrett, men innser at den økte smittesituasjonen gjør det vanskelig å åpne for kontaktidretter for alle over 20 år. 

- Jeg forstår at folk er skuffet. Vi skulle gjerne sett at vi kunne fortsette den gradvise gjenåpningen for voksenidretten, men slik situasjonen er nå kan vi ikke ta noen risiko. Derfor er det ikke tilrådelig nå å åpne for ytterligere kontakt. Det blir derfor ikke kontakttrening, kamper og konkurranser i breddeidretten for alle voksne fra 1. september, sa kulturministerminister Abid Raja.

Prioriteringsliste over hvem som kan åpne
I møtet ble det derimot klart at norsk idrett skal lage en prioriteringsliste over hvilke idretter som det er naturlig å åpne først når smittesituasjonen vurderes å være under kontroll igjen. Dette arbeidet er allerede i gang og vil bli overrakt departementene i morgen, tirsdag 11. august.

- Vi må gjøre alt vi kan nå for å se hva vi kan gjøre innenfor voksenidretten og kontaktidrettene når regjeringen skal foreta en ny vurdering av gjenåpning av breddeidretten, sa Kjøll.