para møteplass.png

Husk å registrere aktive medlemmer med funksjonsnedsettelser

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2019 til Norges idrettsforbund (NIF) innen 30. april 2020. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnet 1. april 2020. Vi minner om viktigheten av å få registrert antall funksjonshemmede aktive i gruppene.

Her er hovedgrunnene til at denne registreringen er viktig: 

  • Idrettslag får ofte ekstra økonomisk støtte til arbeid med funksjonshemmede på bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede medlemmer. Dette gjøres på Gruppenivå (GR) i registreringen. 
  • Dette er foreløpig det eneste måleverktøyet vi har i forhold til antall funksjonshemmede i norsk idrett. 

Hvordan skal dette gjøres? 

  • Dersom noen av gruppas aktive medlemmer har en funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemmet), så er det viktig at det i tillegg til «aktive medlemmer» og blir registrert på «aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse» – se eksempel under 
  • Registreringsboksene kommer opp, når «knappen» skyves mot høyre.  
  • Det kan ikke registreres flere enn det som er registrert i boksene for aktive medlemmer over. 

imageh676.png

 

 

  • Husk å ta med ALLE – uansett om de er aktive på/i ordinære treningstilbud, eller et tilrettelagt tilbud i gruppa. 
  • Dette er ikke koblet opp mot navn, kun alder/kjønn.  

 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på viken@idrettsforbundet.no 
 

Lykke til med registreringen!