allidrett1.jpg

Har idrettslaget allidrett for barn eller ønsker å opprette det?

Da har dere på en enkel måte mulighet til å søke om midler. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til allidrett.

NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler allidrett for barn. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette.

Oppstartsstøtte

Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med allidrett for barn mellom 6 og 12 år. 

Utviklingsstøtte

Eksisterende allidretter for barn mellom 6 og 12 år kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål.

Både oppstarts- og utviklingsstøtte

Det kan også søkes støtte til Allidrett for ungdom.

Les mer om Allidrett, søknadsprosedyrer og annen viktig informasjon her.