roar-bogerud_nettsiden-612x345.jpg

Frivilligheten lenge leve!

Regjeringen sier i sin tiltredelseserklæring at det norske samfunnet bygges nedenifra og at frivillig sektor er som en egen samfunnssektor å regne. Frivillig sektor er en av flere områder man skal bygge fremtidens samfunn rundt.

Gode Stortingsrepresentanter fra Viken

Dette regner jeg med at alle Stortingsrepresentanter fra Viken kan slutte seg til, uavhengig av politisk ståsted. Det burde i neste omgang medføre gode rammebetingelser for frivilligheten. Trine Skei Grande sa i fjor høst på et av innspillsmøtene for den nye Idrettsmeldingen; «Norsk idrett og frivillighet har vært en av hovedleverandørene til ordførerfunksjoner og stortingsrepresentanter». De fleste av dere kommer altså fra frivilligheten eller har barn, venner og slekt godt plassert i frivillighetens trygge rammer!

Salige Per Fugelli forteller i essayet «Mennesket og de 7 flokkene noe som for meg er en av de viktigste årsakene til at jeg engasjerer meg i frivillig arbeid i idretten, nemlig verdien av fellesskapet vi alle opplever der. Per Fugelli sier videre i essayet at det er 7 flokker som er viktige for oss, det er fellesskapet i familien, på arbeidsplassen, i nærmiljøet, landet, verden, naturen og i religionen.

Mayaene i Equador har en morsom skapelsesberetning: Gud skapte ikke enkeltmennesker, en Adam først, en Eva så. Nei, Gud skapte menneskegrupper. Menneskene er skapt fra den hellige maiskolben. Gud så på en åker med 20 eller 50 eller 100 maiskolber og sa: «Bli mennesker». Og slik ble jeg og flokken min skapt samtidig. Vi kom til Jorden som en fellesskapning, som en organisme med sitt eget liv, som jeg er en celle i». Noe å reflektere rundt, dette!

Vi er trygge på at idretten følger bestemmelser

Nå er det snart sommer og ferie og flere og flere aktiviteter settes i gang og den store diskusjonen i idretten har vært når man skal sette i gang aktiviteten for barn og unge for fullt, blir det 1. juni eller 15. juni? Vi gleder oss til den beslutningen kommer og håper selvsagt på start så tidlig som mulig. Viktigheten av og begrunnelsen for å komme i gang med fellesskapet i frivilligheten finnes jo i innledningen ovenfor!

Bestemmelsen om snarlig gjenopptaking av all idrettsaktivitet for barn og unge er vi glade for og vi skal selvfølgelig bidra til at alle retningslinjer og forsiktighetsregler blir fulgt. Hvis det er noe idretten og frivilligheten kan, så er det å levere på regler, verdier og etiske retningslinjer. Det får vi til, som Pippi ville ha sagt det!

«Når jeg blir seksogseksti, så kan man gjøre som man vil», synger Wenche Myhre i en velkjent sang fra 2008. Jeg er snart 66 år og har noen av disse fysiologiske tilstandene som gjør at jeg fortsatt er engstelig, så jeg er usikker på om jeg kan gjøre som jeg vil i tida framover. Dersom jeg igjen skal kjøre kollektivt rundt på møter i Viken, bli med på fysiske møter, dra på sommerferie med barnebarna, så er jeg avhengig at andre tar alle forsiktighetsråd og retningslinjer alvorlig. Først da tør kanskje jeg og alle andre i samme situasjon å stikke hodet ut i samfunnet igjen. Men det får vi til i vårt fellesskap, det er jeg trygg på, ville nok Pippi sagt.

Idrettens store bekymring er likviditet

Den store bekymringen for oss i Viken idrettskrets og våre 51 idrettsråd, er nå hvordan tilstanden er ute i våre 1400 idrettslag. 40% av idrettslagene rapporterer om at det vil måtte bli redusert aktivitet dersom ikke det kommer friske midler til det enkelte idrettslaget. Alternativet er å sette opp avgifter og kontingenter. Men det vil medføre at barn og unge fra ressurssvake familier ikke vil ha råd til å delta, så det er en dårlig løsning, i beste fall kun en kortsiktig nødløsning. Idretten ber derfor igjen om friske midler slik at vi kan opprettholde all den fantastiske aktiviteten rundt om i Vikens mange lokalsamfunn fra høsten av. I første omgang ber vi på vegne av klubbene om en likviditetspakke til våre idrettslag på rundt kroner 300 millioner. (se mer om idrettens samlede behov i slutten av innlegget) Vi ber dere Vikens 35 Stortingspolitikere nok en gang om at dere ser at nettopp idretten, nettopp frivilligheten, er en av de viktige samfunnssektorene som må rulles ut så snart som mulig og så bra som mulig.

Vi snakker viktigheten av fysisk aktivitet, opplæring i fellesskapets forpliktelser, vi snakker om idrettsglede for alle, verdier som leken, ærlig, inkluderende og ambisiøs, vi snakker om det å lære seg å følge regler, alt dette noe som i neste omgang kommer samfunnet til gode. Vi snakker om folkehelse for den enkelte og folkehelsegevinst for samfunnet. Ja, det koster litt der og da, men det gir enorme gevinster for den enkeltes både psykiske og fysiske helse, og dernest betyr det enorm for samfunnet i sparte reparasjonskostnader.

Idrettens frivillighet er verdt friske midler

Så kjære politikere, vi setter fortsatt pris på den jobben dere gjør, vi vet dere har utfordringer, dere skal ta vanskelige valg og gjøre prioriteringer som vi har stor respekt for. Men, med begrunnelse i det som er skrevet, gi oss i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett eller i neste tiltakspakke, på vegne av lokalidretten, - 300 millioner kroner, til idrettslagene rundt om i landet, så får dere tifold igjen. Frivilligheten lenge leve!

Mer informasjon finnes på Norges Idrettsforbunds sin hjemmeside, på Viken IK sin side og på hjemmesidene til de enkelte idrettsråd. På Norges Idrettsforbund sine hjemmesider finner man også idrettsforbundets andre krav nå;

  1. 300 MNOK friske midler til idretten for å sikre at idrettslagene har ressurser nok til å gjenåpne tilbudene sine, og fortsatt være den viktigste arenaen for barn og unge i lokalsamfunnet.
  2. Forbedre «arrangementsordningen» ytterligere.
  3. Få på plass en kompensasjonsordning for frivilligheten/idretten tilnærmet lik den for næringslivet.
  4. Tiltakspakke på 50 millioner øremerket utøvere og landslag som rammes av utsettelsen av OL og Paralympisk

På vegne av Vikens 51 idrettsråd, 56 særidretter, 1400 idrettslag, administrasjonen og styret i Viken IK

Roar Bogerud/Styreleder.