Hockey3.jpg

Spillemiddelkurs avlyses

Fra Viken Fylkeskommune: Vi avlyser også de planlagte dags-/kveldskursene, som var tenkt gjennomført lokalt rundt om i Viken, i perioden april/mai.

Vi ser på eventuelle nye datoer til høsten og annen web basert metodikk, for å gjennomføre en slik nødvendig opplæring på.

Fylkeskommunens idrettsrådgivere skulle denne våren holde flere kurs rundt om i Viken, for potensielle søkere av spillemidler.