Erik Unaas tror frivilligheten blir enda viktigere i fremtiden, og ser frem til å bidra.
Erik Unaas tror frivilligheten blir enda viktigere i fremtiden, og ser frem til å bidra.

Erik Unaas valgt inn i styret til Frivillighet Norge

-Frivillighetssektoren i Norge fortjener enda mer oppmerksomhet og å bli verdsatt i samfunnet. Det ser jeg frem til å være med å bidra til, sier Erik Unaas.

Denne uken innstilte presidentskapet i Idrettsstyret Erik Unaas til styremedlem i Frivillighet Norge. Han tar over stafettpinnen etter Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund. Nå ser Unaas frem til å videreføre Kvalevågs jobb.

-Karen har gjort en fantastisk jobb med å styrke Norges idrettsforbunds posisjon og renommé i Frivillighet Norge. Som den største frivillige organisasjonen i Norge, har Norges idrettsforbund et ansvar for å bidra med vår kompetanse, det ser jeg frem til å videreføre, sier Unaas.

Tror frivilligheten blir enda viktigere i fremtiden

-Som følge av koronakrisen tror jeg frivilligheten blir enda viktigere enn før. Flere vil se verdien av frivillig arbeid, og bidra i sine lokalmiljø. Nå skal jeg bidra til at frivillighetsbevegelsen står enda sterkere samlet, slik at vi får på plass gode rammebetingelser både lokalt, regionalt og nasjonalt avslutter Unaas.

Den nye styret i Frivillighet Norge:

Leder:

Kjell Erik Ullmann Øie (Kirkens Bymisjon)

Nestleder:

Ingvild Endestad (Foreningen FRI)

Faste styremedlemmer:

Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund)

Erik Unaas (Norges idrettsforbund)

Toril Skjetne (Norges Kulturvernforbund)

Andreas T. Borud (LNU)

Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo)

Varamedlemmer:

Leif-Ove Hansen (Unge funksjonshemmede)

Mina Gerhardsen (Nasjonalforeningen for Folkehelsen)

Mihriban Rai (LIN)