kontroll styring.jpg

En undervurdert komité

De som velges til disse komiteene har kanskje den viktigste oppgaven i norsk idrett.

Alle organisasjonsledd i NIF er avhengig av kontinuitet i styre og stell for at aktiviteten og driften videreføres. Valgkomitéen har skal avgjøre innstillingen som fremmes på årsmøte i idrettslag og idrettsråd. 

Nå avholder vi kurs i valgkomitéarbeid online.

Valgkomitéen innstilles av styret og velges på årsmøte. De som blir valgt inn kjenner ofte til det indre liv i organisasjonen; hvilken kompetanse man trenger for å få hjulene til å gå rundt, og hvem som kan bidra til utviklingen.

Påmelding
Min Idrett: Klikk på denne linken
KursID: 3703860

Innhold

  • Gjennomgang av valgkomiteens arbeid 
  • Valgkomiteens sammensetning 
  • Hva sier loven om valgkomiteen?
  • Hvordan bær komiteen arbeide? 
  • Hvem og hvordan rekruttere? 

Målgruppe
Alle som sitter i en valgkomité
 
  
Pris 
Gratis 

Instruktør
Stein Erik Halck