roar-bogerud_nettsiden-612x345.jpg

Lys i korona-tunnelen?

470 idrettslag i Viken har søkt om kompensasjon for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement. Dette utgjør kun en tredjedel av antall idrettslag i Viken. Kulturministeren bekrefter at han er villig til å justere tilskuddsordningen for idretten.

Ordningen har allerede blitt sterkt kritisert for ikke å inkludere tapet av store inntektskilder som dugnader, kiosksalg, parkering, lokale sponsorinntekter etc. Dermed får idrettslag kun en brøkdel igjen av budsjettert omsetning.

- Det viser seg at denne krisepakken ikke traff idretten. Intensjonen var god, men idrettslag satt nok igjen med en følelse å ikke bli forstått. Nå må vi være løsningsorienterte og mobilisere frem mer treffsikre tiltak, sier styreleder i Viken idrettskrets, Roar Bogerud. - At så få søkte er ikke veldig overraskende. De aller fleste idrettslag har ikke så store arrangement, og med et minimumstap på 25 000 kroner for å kunne søke, ble terskelen for høy, fortsetter han.

Norges idrettsforbund har tidligere uttrykt at kompensasjonsordningen ikke dekket godt nok, at terskelen for å søke var for høy, og at mange idrettslag falt utenfor ordningen og dermed aldri søkte om støtte.

Da søknaden skulle fylles ut fant mange idrettslag ut at det var mye man ikke kunne søke på. Det var for mye som ikke ble omfattet, og det er kun nettoresultatet det blir kompensert for.

- Idrettslagene lever på salg av kaffe, vafler, is og brus, sier daglig leder i IL Skrim, Lars Wettestad til Laagendalsposten. Slik ordningen er nå kan ikke idrettslagene søke om tapte inntekter på kiosksalget, selv om det er salget som drifter de mindre arrangementene. Selv om arrangementene ikke har store kostnader i seg selv, så blir det et inntektstap at det ikke blir gjennomført.

- Idretten omsetter i snitt for ca 1,5 milliarder i måneden. Et søknadsbeløp på 371 millioner kroner for arrangementstap for to måneder understreker dette poenget, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Kulturminister Abid Raja bekrefter nå at han vil justere ordningen

- Jeg sa allerede da krisepakken ble lansert at jeg var åpen for justeringer om vi fant at kriteriene ikke traff godt nok, og vi ser nå at vi må gjøre slike justeringer, sier han til NTB.

Statsråden opplyser videre at han allerede har vært i kontakt med idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge, og at det nå skal sees på kompensjonsordninger som omfatter mer enn bare frafall av billettinntekter.

Det var satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen. 2300 klubber, lag og foreninger på landsbasis får kompensert sine inntektstap i størrelsesorden 371 millioner til sammen.