corona612_ntb.jpg

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet melder om ny tilskuddsordning.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen, herunder informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler.

Les om tilskuddordningen på IMDi sine sider - klikk her!