Klubbesøk Drammen Bordtennisklubb
Klubbesøk Drammen Bordtennisklubb

Digitalt eller fysisk? Ja, takk begge deler!

Da Koronaviruset inntok landet ble flere av Idrettens kurs gjort tilgjengelige digitalt.

Viken idrettskrets tilbyr i dag nettbaserte Klubbadminkurs, økonomikurs og styrekurs. Interessen har vært stor og alle kurs har vært fulltegna hittil. 
Det er flere fordeler ved digitale kurs; ingen reisevei, enkelt å delta på og lite smittefarlig. Følg med på de neste kursene våre her. 

Styrekurs
"Klubbens styrearbeid i praksis" kan bestilles til eget klubbstyre. Kurset arrangeres via Teams og er gratis. Meld interesse her.

Klubbesøk – møte med idrettskretsen digitalt eller fysisk? 
Koronaviruset stopper ikke Drammen bordtennisklubb i å møtes fysisk til styremøtene sine. Med god avstand, spritservietter og godt humør møtes de utendørs hos hverandre. Drammen bordtennisklubb har et nytt og godt fungerende styre som jobber målretta med klubben på flere plan. Det nye styret hadde behov for info og kursing fra idrettskretsen. Viken idrettskrets tok turen til klubben og avla klubbesøket i starten av et allerede planlagt utendørs styremøte. 

Idrettskretsens hensikt med å komme på klubbesøk er å etablere en mer direkte og personlig relasjon til klubben. Med kjennskap til hverandre er veien kortere når man trenger hjelp eller svar på spørsmål. Vi skal først og fremst lytte til klubben for å forstå deres viktigste behov og utfordringer. Med bakgrunn i dette gir vi kort og relevant informasjon om muligheter som kan bidra til klubb- og kompetanseutvikling, og en lettere styrehverdag. 

Om «vær- og føreforhold» ikke tillater utendørs klubbesøk, anbefaler vi klubbenes styrer å avtale digitale møter med idrettskretsen. Det er en enkel måte å komme i kontakt med idrettskretsen på, og for idrettskretsen å bli kjent med klubbene. 

Viken idrettskrets står til tjeneste for Vikenidretten! 

TA GJERNE KONTAKT 

Kurs
Helen Kyhen
Helen.Kyhen@idrettsforbundet.no  - 46919089 

Klubbesøk/møte med idrettskretsen
Frode Jensen
Frode.Jensen@idrettsforbundet.no - 95120340 

Hanne-Kristin Kvarme
Hanne-Kristin.Kvarme@idrettsforbundet.no - 97735618