ballek.jpg

Digital idrettsrådssamling

På denne samlingen har vi blant annet besøk fra Bodø idrettsråd som har lykkes meget godt med sitt arbeid med idrettspolitisk handlingsplan.

Dessverre fikk vi ikke hatt fysiske idrettsrådssamlinger nå i høst, men vi satser på å kunne arrangere disse så fort smitten har roet seg igjen.Vi ønsker i mellomtiden og ha en ny digital samling, og håper dere kan sette av to timer i kalenderen 23. september fra 1830 til 2030.

Foreløpig agenda:

  • Info fra VIK 10-15 min
  • Ungdomsarbeid i IR
  • Idrettspolitisk handlingsplaner for idrettsråd; Bodø idrettsråd har lykkes meget godt med sitt arbeid med idrettspolitisk handlingsplan, og vi får her en innledning fra dem, om hvordan de har jobbet.
  • Innpill fra flere IR i Viken rundt idrettspolitisk handlingsplan (mer info om dette kommer)

Link til samlingen er sendt pr. e-post til idrettsrådene i Viken IK.