Den store idrettshelga 2020-1.jpg

Den store idrettshelga – har kommet for å bli!

Helgen 16.-18. oktober samlet 220 deltagere fra mange idretter, og organisasjoner i Sarpsborg/Fredrikstad distriktet. Hovedmålet med helgen har vært å skape en møteplass på tvers av idretter og organisasjoner.

Helgen har fokus på fellesidrettslige temaer, paraidrettskurs, lederkurs, klubb adminstrasjon og kursing i særidretters kurs tilbud. Tilbudene er subsidiert med hjelp av Viken fylkeskommune, og for 700,- har en kunnet delta på alle tilbud en har hatt ønske om. Noen av tilbudene har også vært gratis, slik som anleggskonferansen og spillemiddelkurs. 

Sagt om idrettshelga: 

238-bilde Lehmann.JPG«For oss betyr den store idrettshelga at vi som særkrets kan tilby kurs uten at det betyr underskudd for vår del. Samtidig får kursdeltakerne kurs som er billigere en vanlig. Idrettshelga gir oss også en god mulighet til å vise oss frem, og jeg vil fremheve selvtilliten og stoltheten idrettshelga gir oss ved å få reklamere logoen vår på lik linje som fotball og andre store idretter» 
- sitat Leder Østfold rytterkrets Maria Lehmann 

Disse særidrettene deltok i dette årets idrettshelg: 

  • Norges håndballforbund Region Øst 
  • Østfold rytterkrets 
  • Norges fotballforbund Østfold 
  • Østfold svømmekrets 
  • Viken og Oslo gym og turnkrets 
  • Norges bandyforbund region Øst 
  • Viken idrettskrets 

Viken idrettskrets arbeider med å utvikle enda en idrettshelg i fylket. Sarpsborg delen har funnet sin form, men vi ønsker å se om vi kan gjennomføre en helg til i samarbeid med flere særkretser annet sted i Viken fylke. Innholdsmessig ser vi også på å inkludere andre temaer/møter som vi ser kan være bra å samordne forteller rådgiver i Viken idrettskrets Frode Jensen. 

Arrangementet har fulgt protokollen til idrettsarrangement, vi takker alle deltakere for deltakelsen og medvirkning til en sikker gjennomføring av arrangementet.