happy-girl-using-light-weight-dumbbells-on-fitness-725x482.jpg

COVID – 19 – bruk av Aktiv på dagtid tilbudet!

Aktiv på dagtid (ApD) tilbyr aktiviteter fra mandag 17. august. Det vil bli en annen hverdag for ApD, og vi må gjøre noen endringer slik at vi greier å opprettholde de retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

(Oppdatert 13. august 2020).

Det er begrensninger på antall personer i gruppetimer, og vi vil også måtte begrense varigheten hver enkelt kan være på treningssenteret. Dette for å redusere faren for smitte.
  

Vi ber alle om å sette seg inn i informasjonen under, slik at vi kan avvikle en sikker aktivitet for de som kan delta.  

Generelle råd: 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

 1.  Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til stede. 
 2.  God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene). 
 3.  Redusert kontakt mellom personer. 
 • Les på FHI sine nettsider her.
 • Generell informasjon om koronavirus - informasjonsark og videoer på ulike språk finner du her.

Skal du benytte våre aktiviteter/treningssenter? Les dette: 

 • Bare trene hvis du er helt symptomfri 
 • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening 
 • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk 
 • Vi ber alle om å forholde seg til de ulike aktivitetssteders retningslinjer
 • Vi ber alle skifte og dusje hjemme, du kan låse inn tingene dine i garderoben.  
 • Vi ber om at besøket på senteret ikke blir på noe mer en ca 60 minutter, dette for at flest mulig skal få benyttet tilbudet. Samt at det ikke skal bli for mange på senteret/treningsstedet. 
 • Det vil være begrensninger på antall personer som kan delta i de ulike gruppetimer
 • Hold minst 1 meter mellom de trenende til enhver tid, men minst 2 meter ved fellesøkter med høy intensitet hvor utåndingen øker. I mindre fysisk krevende fellesaktiviteter slik som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig. 
 • De sosiale områdene med f.eks kaffedrikking begrenses for å opprettholde avstand og antall personer på senteret. 
 • Begrens bruken av offentlig transport til våre aktivitetssteder 

Avvik i timeplanen:  

Indre Østfold kommune, les mer her 

Østfoldbadet planlegger åpning av bassenget for Apd fra tirsdag
1. september
 

Våler kommune - foreløpig utsatt gruppetrening oppstart til mandag 
7. september