nif_hovedlogo.jpg

Brev til Helsedirektoratet fra NIF ifm koronasituasjonen

Norges idrettsforbund tar situasjonen på største alvor og vil understreke sin samfunnsrolle. NIF ber derfor om tydelige råd fra helsedirektoratet til norsk idrett i den krevende situasjonen vi nå står i. Idretten ønsker å bidra til den nødvendige nasjonale dugnaden for å redusere smitterisiko.

Brevet sendes som kopi til Kulturdepartementet hvor det også understrekes at denne krevende situasjonen rammer idretten og frivilligheten hardt, inkludert det faktum at norsk idrett er en betydelig arbeidsgiver med mange flotte ansatte. Vi takker alle involverte som støtter opp om de nødvendige tiltakene vi nå gjennomfører og som til daglig gjør en fantastisk innsats for norsk idrett.

Vedlagt ligger brevet fra NIF til Helsedirektoratet

Mvh
Idrettspresident Berit Kjøll og Generalsekretær Karen Kvalevåg