roar-bogerud_nettsiden-612x345.jpg

Bekymret for breddeidretten

Regjeringen og Stortinget har respondert på idretten og frivillighetens utfordringer i forbindelse med korona og aktivitetsstopp. En krisepakke på 700 millioner skal hjelpe idretten og frivilligheten. Men ulik måte å finansiere driften på, gjør at noen idrettslag ikke får hjelp på tross for store tap.

Idrettslag har forskjellige måter å finansiere driften. Noen idrettslag finansieres gjennom arrangementer eller publikumsinntekter. Andre idrettslag har ikke så mange arrangementer. For disse er det kiosksalg og forskjellige kursinntekter som bidrar til å finansiere driften.

Takknemlig for hjelpen…

-Regjering og Storting har satt av 700 millioner kroner for å hjelpe idrett, frivillighet inklusive den frivillige kultur i forbindelse med koronakrisen. Vi i Viken idrettskrets setter stor pris på intensjonene i krisepakken, uttaler kretsleder Roar Bogerud.

Idrettslagene rapporterer nå på tap fra arrangementer som ikke ble gjennomført i mars og april måned. Idrettsforbundet har tidligere kartlagt disse tapene. I Viken idrettskrets har litt over 400 idrettslag rapportert. Kartleggingen viser at idrettslagene har registrert tap fra arrangementer på 74 millioner, og på øvrige områder er tapene nesten like høye med 60 millioner for mars og april.

…men urolig for breddeidretten

– Vi får nå en rekke henvendelser fra breddeklubber og idrettsråd om manglene i tiltakspakka. Vi er i stor grad enig med Oslo idrettskrets om bekymringen for at «hverdagsidretten er taperen».

Bekymrede idrettslagsledere forteller at de faller mellom to stoler.

Én million i tap - får ikke hjelp fra krisepakken

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb er et eksempel på hvordan støtte til tap kun til arrangementer slår ekstra hardt ut. Klubben taper nesten én million i mars og april. Men klubben vil ikke få dekket tapet fra krisepakken.

Bodil Bendiksen, leder av Triton Lillestrøm svømme og triatlonklubb forteller om en fortvilt situasjon:

– Mye av vår drift er finansiert av kursinntekter. Disse kommer direkte fra aktiviteten, som det nå er forbudt å drive. Vårt samfunnsoppdrag er ikke å levere toppidrettssvømmere, men å lære folk å svømme. Vi tilby ikke arrangementer, men babysvøm. Videre lærer vi voksne, innvandrer og funksjonshemmede å svømme og være i aktivitet. Vi synes det er synd at vi ikke får lov å levere dette viktige samfunnsoppdraget nå.

Klubben er i tillegg blitt nødt til å permittere 80 ansatte. Blant disse er det 15 heltidsansatte. De øvrige i er i stor grad studenter, som nå må finne seg en ny jobb.

– Vi blir nødt til å bruke flere hundretusen fra egenkapitalen til å dekke årets tap. Og det er etter at vi har skalert ned aktivitetene for resten av året, og vi klarer neppe å ansette instruktørene igjen i år. De fantastiske medarbeiderne våre kanskje forsvinner fra oss. Jeg er redd at vi blir satt mange år tilbake. Det vil bety at mange i vårt område ikke vil være svømmedyktige.

Utfordrer politikerne

– Vi viser til et helt konkret innspill fra idrettslagene i Viken, som tydeliggjør at idrettens problemer er større enn kun avlyste arrangementer. Vi regner derfor med at tilskuddspakken justeres, og at det i neste omgang åpnes også for å få dekket også andre tap, avslutter Roar Bogerud.

Utgifter som ikke dekkes

Dette er utgiftene som ikke dekkes av kompensasjonsordningen fra Kulturdepartementet:

Tapte inntekter fra planlagt salg av mat  og  drikke.

Tapte reklame/sponsorinntekter.

Kostnader  laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet ble  avlyst, stengt eller utsatt.

Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.

Arrangementer som  organisasjonen  ikke selv  skulle  arrangere.

Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden  samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner  for arrangøren.

Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Kilde: Lotteri og stiftelsestilsynet