spstiftelsn dnb.jpg

Fantastisk prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Bredde-esport alliansen har med Lier IL som arrangør, gjennomført en vellykket breddeserie i Overwatch. Til våren utvides tilbudet til å gjelde flere lag. Nå er aktivitet i regi av klubbene i Alliansen sikret med en gedigen gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

Viken idrettskrets har over tid vært i dialog med idrettslag som har tatt inn esport som en av sine aktiviteter. Dette arbeidet har utløst en rekke gode samarbeid som ønsker å tilrettelegge for aktivitet utover sine tradisjonelle idretter. 

- Viken Idrettskrets har vært vår “trygge mor” i prosessen med søknad om støtte. Det er til vårt eget overordnede organisasjonsledd vi som klubber opplever størst tillit. Derfor var det naturlig for Alliansen at Viken Idrettskrets stod som avsender når søknad om et omfattende prosjekt skulle sendes inn. Men “eier” og gjennomfører av prosjektet er fullt og helt Alliansen. Viken Idrettskrets vil fungere som kontrollør av at det gjennomføres etter hensikt, sier Ola Ekeberg Apenes, talsperon for esport alliansen (Drammens Ballklubb)

Bredde-esport alliansen har jobbet intenst, og er nå klare for å skape og legge til rette for aktivitet. Vi har mål om å få dette til med fokus på tre hovedområder.

-Breddeseriespill.

-Støtte til gjennomføring av bredde-e-sportcuper.

-Erfaringsfangst for deling.

Selv om initiativet spinner ut fra klubber i Viken, ønsker alliansen et positivt samarbeid med alle som ser verdien i deltakelse eller samarbeid med Alliansen. Vårt prosjekt- eller Allianse er ikke geografisk begrenset.

- 2.5 millioner i støtte oppleves som en enorm tillitserklæring. Vi er dypt takknemlige for gaven Sparebankstiftelsen DNB gir oss. Ekstasen var til å ta og føle på blant representantene fra medlemsklubbene når nyheten ble sluppet. Dette vil gi enorme muligheter til å bygge videre på et allerede godt igangsatt arbeide. Prosjektfasen for “Breddeseriespill – e-sport for alle!” gjelder for kommende 2,5 år, forteller Ola.

Medlemsklubbene har som fellesnevner at de er frivillige organisasjoner, registrert i frivillighetsregisteret som har fokus på breddeaktivitet. Alliansen er foreløpig kun en samarbeidsplattform/nettverk og ingen egen organisasjon, men med solid økonomisk støtte til å sette skikkelig fart på aktiviteten oppstår også behovet for en formalisering av vårt virke.

Link til esportalliansen.no her

Har du spørsmål? Ta kontakt med talsperson for Alliansen, Ola Ekeberg Apenes (Drammens Ballklubb). klubbkoordinator@dbk.no / 99161311.