IMG_4123.jpg

Aktive Lokalsamfunn i Asker

Asker idrettsråd har lykkes i å mobilisere skoler og idrettslag til felles innsats for barn og unges trygge og aktive oppvekst.

Asker idrettsråd var de første som kom på banen når Viken idrettskrets fikk midler fra Sparebankstiftelsen til å ta Aktive Lokalsamfunn inn i Viken. Her var grunnen beredt både hos idrettslagene og i skolen. En større konferanse på Norefjell i april skulle ha vært startskuddet for satsningen, men Covid-19 kom i veien og denne samlingen er skjøvet til januar 2021.

Det er derfor desto mer imponerende at man på tross av de utfordringene vi nå opplever både i skolen og idretten, har klart å etablere en rekke gode samarbeid og tiltak. Nyetablerte GUI SK er blant idrettslagene som har knyttet de lokale skolene til seg i et samarbeid om å styrke aktivitetstilbudene for barn og unge i Heggedal og på Vollen.

Leder i Asker IR, kunne nylig sende rapporten nedenfor til Asker kommunes kommunalsjef for grunnskolen, Terje Larsen. Den viser med all tydelighet at Asker kommune har alle forutsetninger for å bli et av flaggskipene for Aktive Lokalsamfunn i årene som kommer.

- Det er i underkant av ett år siden Asker idrettsråd ble invitert til rektormøte for å fortelle om Aktive Lokalsamfunn. Vi er ydmyke for muligheten vi har fått til et tett samarbeid med oppvekstsektoren og stolt over hva vi har fått til sammen på disse månedene, forteller daglig leder i Asker idrettsråd, Gry Garlie!