Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

6803 søknader fra idretten og frivilligheten

Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt 6803 søknader fra idretten og frivilligheten fra runde to av Kulturdepartementets kompensasjonsordning. Totalt er det søkt om 1,87 milliarder kroner i de to innledende krisepakkene til idretten og frivilligheten.

15. september gikk fristen ut for å søke om støtte fra den såkalte koronakrisepakken. I alt mottok Lotteri- og stiftelsestilsynet, som håndterer det praktiske rundt ordningen, 6803 søknader, skriver NTB i en pressemelding.

Langt bedre og mer treffsikker
Idrettspresident Berit Kjøll sier at hun er svært glad for at koronakrisepakken ser ut til å treffe langt bedre etter at den ble justert før sommeren.

- Norges idrettsforbund vil nå sette seg ned med tallene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og evaluere søknadsordningen på nytt. Vi vil foreta en dybdeundersøkelse på hva og hvem som fortsatt faller utenfor kompensasjonsordningen, slik at vi har et godt faktagrunnlag for å kunne fremme eventuelle justeringer i fremtidige støtteordninger. Dette er svært viktig slik at hele idretten kan stå godt rustet når denne pandemien er lagt bak oss, sier Kjøll.

Det har vært gjennomført løpende utbetalinger i søknadsperioden i takt med at de ulike søknadene har vært ferdigbehandlet. Så langt er tre runder med utbetalinger foretatt. Den tredje fant sted så sent som sist fredag. Da ble det utbetalt nærmere 304 millioner kroner fordelt på 2050 søknader.

Den tredje krisepakken gjelder inntektsbortfall for perioden 1. september til 31. desember. Norges idrettsforbund kommer tilbake med mer informasjon om krisepakke 3 som gjelder fra 1. september og ut året. Regjeringens forslag skal også behandles i Stortinget i løpet av oktober før denne ordningen eventuelt trer i kraft.

Ønsker kompensasjonsordning til toppidretten
Berit Kjøll påpeker også at Idrettsforbundet vil fortsette å jobbe for at Kulturdepartementet også kan gi kompensasjon til toppidretten som følge av at idretten er påført ekstra kostnader som følge av at OL og Paralympics i Tokyo 2020 ble avlyst.

– Toppidretten bidrar til å bygge nasjonal identitet og stolthet for det norske folk. For å kunne prestere må våre fremste utøvere ha forsvarlige økonomiske og sportslige rammevilkår. Utsettelsen av OL og PL i Tokyo har medført betydelige ekstrakostnader, både for utøvere, støtteapparat og for våre olympiske særforbund. Vi er i løpende dialog med myndighetene for å diskutere hvordan denne utfordringen kan løses, sier Kjøll.