Utstyr_612.jpg

34 millioner kroner i spillemidler til utstyr deles ut

Utstyrsmidlene er nå utbetalt, og 34 millioner kroner er på vei til idrettslag, særforbund og særkretser.

Totalt ble 1196 søknader godkjent. Det samlede søknadsbeløpet var på 41,6 millioner kroner. 32,9 millioner kroner er fordelt til idrettslagene mens 1,1 millioner kroner tildeles særforbund og særkretser. Alle søkere har fått tildelt snaut 82 prosent av godkjent søknadsbeløp. 

Les mer om støtte- og tilskuddsordningen.