aktiv-åssia.jpg

2,1 millioner til Inkluderende Idrettslag

Tildelingen av tilskudd til Inkludering i idrettslag vil bli utbetalt de nærmeste dagene. I disse spesielle corona-tider er de sårbare i samfunnet ekstra utsatt, og vi håper inkluderende idrettslag kan bidra med mer idrettsglede og en bedre hverdag for barn med økonomiske og kulturelle barrierer.

Inkludering i idrett er en ordning hvor Kulturdepartementet tildeler ekstra midler for å minske to typer barrierer blant barn og unges deltagelse i idrettslag: kulturelle og/eller økonomiske.  

Ordningen begynte som «Storby-prosjektet» og hadde da ungdom generelt som målgruppe, men avgrenset til Storbyer, og i for tidligere Akershus tilfelle «randkommuner til Oslo». Viken idrettskrets har fra i år tatt over oppfølging og tildeling av inkluderingsmidlene til områdene rundt Oslo. I Viken har idrettsrådene i henholdsvis Drammen, Sarpsborg og Fredrikstad fått midler til inkluderingsarbeidet. 

To millioner kroner er utfelt til de ulike tiltakene. Viken idrettskrets mottok 41 søknader. I gjennomgangen av tiltakene ble følgende kriterier vurdert: 

  • Hvor mange barn og unge omfatter tiltaket 
  • Introduksjonskurs til ordinær aktivitet 
  • Ferietiltak 
  • Opprettelse av nye ordinære tilbud 
  • Kontingentfritak  
  • Foreldreinvolvering 
  • Inkluderingskompetanse 

I tillegg jobber enkelte idrettsråd med å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt. Tildelingen skjer i samarbeid med idrettsrådene, og fortrinnsvis også kommunene. Offentlig statistikk er lagt til grunn for tildeling av midlene.  

Det legges opp til en obligatorisk inkluderings konferanse med alle klubber og idrettsråd som får tildelt midler. Hensikten med denne konferansen er å bli kjent med klubbene og deres tiltak, dele erfaringer og utvikle inkluderingsarbeidet sammen. Dato for konferansen er torsdag 5. november.  

Viken Idrettskrets ønsker alle klubbene lykke til med gjenåpning av aktivitet og inkluderingsarbeidet fremover!