Ønsker dere å bli et pilotprosjekt?

I første fase søker vi etter gode prosjektideer som kan videreutvikles som et Mellomromsprosjekt.

Aktuelle søkere er:

  • idrettslag
  • idrettsråd
  • skoler
  • kommuner
  • og andre frivillige organisasjoner 

Første fase har et enkelt søknadskjema for å innhente prosjektskisse og gode ideer. Etter en behandling hos rådgivere i arbeidsgruppa, velger vi ut pilotprosjekter og fører videre dialog og prosess med dere.