Istock
23
apr
2024

Webinar: Rus og idrett – en antidopingutfordring?

Sted: Digitalt på Teams
Start: 23.04.2024 18:00
Slutt: 23.04.2024 18:30

De siste årene har Antidoping Norge (ADNO) hatt en økning i kokainrelaterte dopingsaker i idretten.

Flere idrettslag kontakter også ADNO med bekymringer knyttet til bruk av ulovlige rusmidler hos sine medlemmer. Idretten speiler samfunnet, og det er ikke lenger et spørsmål OM ungdom vil eksponeres for dette, men NÅR.

I dette
webinaret forteller rådgiver Siri Bynke mer om hvilke utfordringer Antidoping Norge ser rundt rus i idretten, og hvordan idretten kan bidra i det forebyggende arbeidet.