Foto: Erik Ruud
25
sep
2023

Webinar: Mestring av foreldrerollen i idretten

Sted: Digitalt på Teams
Start: 25.09.2023 20:00
Slutt: 25.09.2023 21:30

Et webinar om vellykket oppfølging av barnet ditt og hvordan du får ut potensiale som idrettsforelder.

Følge webinaret her.

Norges idrettsforbund har lansert en foreldreguide som tar for seg de viktigste punktene du bør huske på, både som tilskuer på sidelinjen og som motivator når kampen ikke endte slik man ønsket.

Visste du for eksempel at barnet ditt har egne rettigheter når hen deltar i aktivitet i idrettslaget, eller at du som støttespiller og motivator har mye å si for ditt barns fremtid når det gjelder idrett og fysisk aktivitet i livet som venter?

Webinaret tar for seg hovedpunktene som blir lagt fram i foreldreguiden:
1. Vektlegg idrettsglede
2. La barnet oppleve mestring
3. La barnet velge
4. Vær en støttende tilskuer og vis god sportsånd
5. Støtt trenere
6. Vær en god rollemodell
7. Støtt idrettslagets arbeid

I tillegg vil det bli fortalt om historier fra treningsfeltet og bli åpent for erfaringsutveksling og deling mellom deltakerne.

For spørsmål om webinaret, ta kontakt med sigurd.roestad@idrettsforbundet.no
tlf. 900 76 779