Illustrasjonsbilde varslingskanalen
15
mar
2022

Nytt digitalt system for varsling og behandling av varsler til bruk for idrettslag

Sted: Digitalt på Teams
Start: 15.03.2022 19:00
Slutt: 15.03.2022 20:30

Norges idrettsforbund har utarbeidet et nytt digitalt system for varsling og behandling av ulike varsler til bruk for idrettslag.  

Viken idrettskrets ønsker å spre kunnskapen om dette rykende ferske, nyttige og viktige verktøyet, og ønsker alle landets idrettslag velkomne til å delta! 

Målgruppe
Alle ungdommer og voksne som er medlemmer i idrettslag. 

Ved å delta i dette webinaret vil du få en presentasjon både av systemet for varsling og temaet seksuell trakassering og overgrep i idretten. Vi håper systemet vil bidra til både forebygging og raskere saksbehandling / løsning når slike alvorlige saker oppstår i et idrettslag. 

Del 1: Nytt digitalt system for varsling  
Cecilie Prebensen, seniorrådgiver verdiarbeid NIF, vil gi oss en overordnet orientering om bakgrunn og behov rundt et enhetlig system for varsler og systemet Mitt varsel - idrettens digitale system for mottak, registrering og saksbehandling av varslingssaker.

Del 2: Håndtering av saker om seksuell trakassering og overgrep i idrettslag
Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid NIF, vil ta for seg hva som ligger i begrepene, fakta rundt seksuell trakassering og overgrep i idretten og hvordan idrettslag skal håndtere disse sakene.