barn som leker
24
sep
2024

Innføring i rollen som barneidrettsansvarlig

Arrangør: Viken idrettskrets
Sted: Digitalt på Teams
Start: 24.09.2024 19:00
Slutt: 24.09.2024 20:00

Er du ny i rollen som barneidrettsansvarlig i ditt idrettslag? Er du leder/tillitsvalgt som bør kjenne til barneidrettsansvarliges rolle og ansvar? Bli med på Webinaret «Innføring i rollen som barneidrettsansvarlig.

Barneidrettsansvarlig i klubb kan:

  • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
  • Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barn i idrettslaget.
  • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnadene for å drive idrett bør være så lav som mulig

Webinaret vil ta for seg og diskutere blant annet disse punktene:

  • Barneidrettsansvarliges oppgaver
  • Styrets rolle
  • Idrettens barnerettigheter
  • Bestemmelser om barneidrett
  • Foreldrerollen

Pris
Gratis
(Lenke til kursrommet vil bli sendt ut samme dagen)

Har du noen spørsmål?
Ta kontakt med Sigurd Roestad sigurd.roestad@idrettsforbundet.no -
900 76 779.