Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Møte med særkretser/regioner - dialogmøte om anlegg

Idrettsanlegg.jpg
Sted: Digitalt på teams
Start: 17.03.2021 18:00 Slutt: 17.03.2021 19:30

Invitasjon til møteplass for anleggsarbeidet. Når gode intensjoner ikke er nok! Koordinering og prioritering av idrettsanleggsbehovene i Viken/regionalt.

Klikk her for påmelding, samt tre anleggsrelaterte spørsmål vi ønsker du svarer på i forkant. Dersom du ikke har anledning til å delta på møte kan du allikevel svare på spørsmålene og trykke nei for deltagelse på møte. 

Påmeldingsfrist 15.mars!
Lenke til møterommet sendes påmeldte etter mandag 15.03. 

Viken idrettskrets ønsker med dette å etablere en møteplass for anleggsarbeidet i Viken med særkretser/regioner/forbund i samarbeid med Særforbundenes Fellesorganisasjon, SFF. 

Denne gangen retter vi søkelys på noen av fellesutfordringene som idretten har. Vi vil snakke om anleggsutviklingen regionalt, særidrettens utfordringer og Vikenidrettens anleggsplan.
Dette tar utgangspunkt i “idretten skal” og anlegg av strategisk betydning og større trenings- og konkurranse anlegg i regionen. Vi ønsker generelt et tett samarbeid rundt den ideelle situasjonen for idretten og særidrettens tanker rundt denne. 

Mål med møteplassen

  • Skape en møteplass mellom særidrettene og idrettskretsen hvor en har dialog rundt felles anleggstemaer i regionen Viken – nå anleggsplan. 
  • Få til mer enn hva en greier alene-koordinering. 

Når gode intensjoner ikke er nok!  
- Koordinering og prioritering av idrettsanleggs behovene i Viken/regionalt

  • Idrettsanleggsbehovene i Viken/regionalt 
  • Når gode intensjoner ikke er nok! 
  • Anleggsplan for Vikenidretten