Hils på idrettsrådsutvalget vårt

Styret i Viken idrettskrets har besluttet å opprette et utvalg kalt Viken Idrettskrets Idrettsrådsutvalg. Her finner du litt informasjon om utvalget og hva det gjør.

Idrettsrådsutvalget består av representanter med geografisk spredning og fra idrettsråd i ulik størrelse mht antall idrettslag/medlemmer:

- Jeg ser betydningen av dette utvalget for å oppretholde den politiske tyngden opp mot kommunene. Kommunene er tross alt også avhengig av en god dialog med idretten. Vi ønsker å bidra til å sette idrettsrådene på dagsorden, støtte opp om alle oppgavene de har i kommune Norge. Sammen skal vi løfte betydingen av idrettsråd i idrettsorgansiasjonen.

- Samarbeid er nøkkelen til å lykkes både oppover og nedover i organisasjonen. Utvalget skal være et bindeledd og gjøre en god jobb i forhold til det. Det å styrke rammevilkåra for idrettsrådene er svært viktig. Vi har et stort spekter av idrettsråd i viken, fra store robuste idrettsråd til de som har lave budsjett. Vi skal bidra til å styrke idrettsrådene der det trengs. 

Anita Hokholt Engh_nettsiden.jpgAnita Hokholt Engh, Høland Idretts- og Ungdomslag


Arild Kristensen_nettsiden.jpgArild Kristensen, Vestby IL


Atle.jpgAtle Magne Strandos, Gol IL

Utvalgets ansvar og oppgaver

Utvalget er i samarbeid med administrasjonen blant annet ansvarlig for: 

  • Rådgivning og oppdatering ift. overordnet planverk for Viken Idrettskrets.
  • Rådgivning og oppdatering om relevante saker i NIF og i Viken fylkeskommune.
  • Saksbehandling av innspill fra idrettsrådene og legge disse fram for kretsstyret.

Utvalget skal arbeide for: 

  • At alle idrettsrådene har tilgang til nødvendige ressurser og arbeidsverktøy for sitt arbeid.
  • Relevante informasjonskanaler mellom kretsen og idrettsrådene. 
  • Relevante møteplasser for dialog mellom idrettsråd og mellom kretsen og idrettsrådene. 
  • Samarbeidsavtaler mellom idrettsråd og sin kommune. 
  • At alle IR deltar aktivt i kommunens arealplanarbeid for å sikre nødvendige areal til anlegg v. (her kan vi avklare grensesnitt/samarbeid mot anleggsutvalget)

Utvalget og administrasjonen har allerede hatt et Teamsmøte med idrettsrådene med temaer i forbindelse med coronasituasjonen.

De sender ut i disse dager en invitasjon til nok et digitalt møte for idrettsrådene i Viken.