Valgkomiteens arbeid

Hjelp, jeg sitter i valgkomiteen! Valgkomiteen har en utrolig viktig jobb.

Innhold

  • Gjennomgang av valgkomiteens arbeid 
  • Valgkomiteens sammensetning 
  • Hva sier loven om valgkomiteen?
  • Hvordan bør komiteen arbeide? 
  • Hvem og hvordan rekruttere? 

Målgruppe
Alle som sitter i en valgkomité
 

Tid
2 timer digitalt

Pris 
Gratis 

Arrangeres
1-3 ganger fra november til januar