Illustrasjonsbilde en ledsager hjelper en svømmer

Tilrettelagt paraidrett

Drømmer du om mestring og idrettsglede for dine parautøvere? Midt i blinken for deg som er trener eller jobber rundt en paraidrettsgruppe. 

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om og innsikt i hvordan man kan tilrettelegge idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Kunnskapsmål  

  • Kjennskap til de fire hovedgruppene av funksjonsnedsettelse  
  • Kjennskap til hvordan idretten er organisert for mennesker med funksjonsnedsettelse  

Ferdighetsmål  

  • Kunne planlegge og avholde en tilrettelagt treningsøkt for personer med funksjonsnedsettelse    

Holdningsmål  

  • Være tryggere i møtet med en person med funksjonsnedsettelse.  
  • Å se mulighetene til aktivitet gjennom tilrettelegging   

Trenere, lagledere, aktivitetsledere, instruktører i idrettslag, særkretser osv. som har utøvere med hørsel-, syn-, bevegelse- og funksjonshemninger.  

4 timer

Kurset består av en teori og praktisk økt. 

Kr 300,- per deltaker  

2-4 ganger gjennom hele året, evt. etter forespørsel.

Kurset kalles også Paraidrettskurs og Tilrettelagt aktivitetskurs, men har samme innhold.