Illustrasjonsbilde en ledsager hjelper en svømmer

Tilrettelagt paraidrett

Drømmer du om mestring og idrettsglede for dine parautøvere? Midt i blinken for deg som er trener eller jobber rundt en paraidrettsgruppe. 

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om og innsikt i hvordan man kan tilrettelegge idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Kunnskapsmål  

  • Kjennskap til de fire hovedgruppene av funksjonsnedsettelse  
  • Kjennskap til hvordan idretten er organisert for mennesker med funksjonsnedsettelse  

Ferdighetsmål  

  • Kunne planlegge og avholde en tilrettelagt treningsøkt for personer med funksjonsnedsettelse    

Holdningsmål  

  • Være tryggere i møtet med en person med funksjonsnedsettelse.  
  • Å se mulighetene til aktivitet gjennom tilrettelegging   

Trenere, lagledere, aktivitetsledere, instruktører i idrettslag, særkretser osv. som har utøvere med hørsel-, syn-, bevegelse- og funksjonshemninger.  

4 timer

Kurset består av en teori og praktisk økt. 

Totalpris for deltaker
Kr 100,- per deltaker  
eller
Totalpris for idrettslag
Kr 1000,- 

Fakturering  
Idrettskretsen sender faktura til idrettslaget og idrettslaget evt. viderefakturer deltakerne. 

Idrettslaget bestiller og betaler teorirom og aktivitetsflate, evt. lager egen avtale med idrettskretsen.

Teorirom kan være et møterom, klasserom eller auditoriet. Utstyr som kurslærer trenger er prosjektor, lerret, HDMI-kabel og internett.
Aktivitetsflate kan være en gymsal, halv håndballbane, speilsal med litt høye til taket. Kurslærer tar med aktivitetsutstyr.  

2-4 ganger gjennom hele året, evt. etter forespørsel.

Kurset kalles også Paraidrettskurs og Tilrettelagt aktivitetskurs, men har samme innhold.