Barn som spiller fotball

Ny i rollen som barneidrettsansvarlig?

Er du ny i rollen som barneidrettsansvarlig? Eller er du leder/tillitsvalgt som bør kjenne til barneidrettsansvarliges rolle og ansvar? Da er dette kurset for deg!

Innhold

  • Barneidrettsansvarliges rolle
  • Styrets rolle
  • Idrettens barnerettigheter
  • Bestemmelser om barneidrett
  • Foreldrerollen
  • Hva kjennetegner god barneidrett?

Tid
1,5 timer digitalt

Pris
Gratis

Arrangeres
Flere ganger gjennom hele året, evt. etter forespørsel