Ungdommer på kurs

Lederkurs for ungdom

Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg mer i idrettslag? Har du lyst til å bli en bedre leder?

Kurset skal gi deltakerne økt kunnskap om det å være en frivillig ressurs i idretten og ikke minst skape motivasjon til at de vil, kan og tør ta ansvar i eget idrettslag.

I løpet av kurset vil deltakerne lære mye om seg selv, hvordan idretten er organisert og hvordan de kan påvirke sin idrettshverdag.

Deltakerne skal også sette smarte mål og utarbeide en handlingsplan med tiltak de skal gjennomføre når de kommer tilbake til idrettslaget etter endt kurshelg.

Jeg vil - jeg kan - jeg tør!

Del 1

Tid: Fredag (ca. 17:30) - Søndag (ca. 15:00) 

Kursinnhold:

 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse
 • Rollemodell
 • Medlemmet i sentrum
 • Du som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk
 • Fra kurs til handling

Del 2

Tid: Oppfølgingssamling på kveldstid (ca. 2 timer digitalt) rundt 2-3 måneder etter kurshelg.

Kursinnhold:

 • Status på handlingsplanen
 • Erfaringsutveksling

Engasjert ungdom i alderen 15 til 19 år, og som er medlem av et idrettslag.

kr 1.000,- per person. Inkluderer overnatting og måltider

 • Kurset er rus- og alkoholfritt
 • Alle deltakere bor på 2-4 mannsrom
 • Det er mulig man må dele rom med deltakere fra andre klubber, men vi prøver så langt det går å legge deltakere fra samme klubb på samme rom
 • Alle deltakerne skal være på eget rom senest klokken 23.00

Viken idrettskrets arrangerer kurset flere ganger gjennom hele året. Følg med i kurskalender. 

Finner du ingen oppsatte kurs, ta kontakt på viken@idrettsforbundet.no