Illustrasjonsbilde

Klubbens styrearbeid i praksis

Har idrettslaget en felles drivkraft og retning? Hvilket ansvar har idrettslagets styre egentlig?

Kurset retter seg mot hovedstyret i idrettslaget og inkluderer både nye og mer erfarne styremedlemmer, samt eventuelle styrer i undergrupper.

Deltagerne får en grundig innføring i, og forståelse for styrets ansvar og arbeidsområder. Du blir kjent med lover og regler som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Hele hovedstyret sammen med eventuelle styrer i undergrupper anbefales å gjennomføre dette kurset samlet etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte får et felles utgangspunkt for det videre arbeidet.

Kurset er delt inn i 3 hovedtemaer:
1. 
Ansvarsoppgaver
Følge opp idrettens regelverk og styrets ansvar

2. Strategioppgaven
Klubbens felles ambisjoner, skape forutsetninger for å lykkes, lage en plan for arbeidet, kommunisere og følge opp planen 

3. Ressursoppgaven
Lede, organisere og arbeide med klubbens ressurser for å ivareta medlemmene og utvikle klubben videre 

Hovedstyret i idrettslaget og eventuelle styrer i undergrupper. Vi anbefaler også at valgkomiteen i idrettslaget deltar.

Er dere en eller to fra ett idrettslag som vil delta, følg med i kurskalender

2 timer 

Kurset gjennomføres på en kveld, enten fysisk oppmøte eller digitalt.

Gratis

Helen Kyhen
Helen Kyhen
Rådgiver