klubbadmin web.jpg

KlubbAdmin

KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon - enkel å bruke og gir deg full oversikt.

Det skal være enkelt og moro å drive idrettslag i Norge!

Innhold

 • Legge til nye medlemmer
 • Melde ut medlemmer
 • Opprette utvalg
 • Sende meldinger til medlemmer osv

Målgruppe
Medlemsansvarlig, administrativt ansatte, styreleder og eventuelt andre i idrettslaget som er aktive brukere av KlubbAdmin.

Introduksjon av faktuering i KlubbAdmin 

Innhold

 • Betalingsmetoder (KID og online betaling) 
 • Fakturering 
 • Fakturahistorikk
 • Purring 
 • Kreditering 
 • Eksportmuligheter 
 • Bilagsrapport

Fordeler ved å bruke Idrettens medlemssystem til fakturering: 

 • Flere betalingsalternativermedlemmene kan betale med Vipps, eFaktura, faktura (kid/konto i nettbank), Visa og Mastercard. 
 • Fakturering via prismatrise, unntak eller utvalg. Det er mulig å fakturere alle medlemmer på en gang. 
 • Samlefaktura, send medlemskontingent, treningsavgift og ev. andre krav i samme faktura. 
 • I tilfeller hvor det finnes en familierelasjon, sendes fakturaen til fakturamottager, med mulighet for å sende kopi til andre i relasjonen. 
 • Forenklet innmeldingsløsning. Medlemmet registrerer seg og betaler for kontingent og treningsavgift ved innmelding, både for seg selv og sine relasjoner. Les mer om forenklet innmelding.

Med forebehold om små justeringer av innhold.

Målgruppe
Medlemsansvarlige som skal fakturere fra KlubbAdmin.

3 timer digitalt

Gratis

Viken idrettskrets arrangerer kurset digitalt flere ganger gjennom året. Følg med i kurskalender

Det arrangeres kurs i grunnleggende medlemsregistering, fakturering eller en kombinasjon av grunnleggende og fakturering.