Tilhører Viken idrettskrets

Barneidrettstreneren

Drømmer du og ditt idrettslag om mestring og idrettsglede for barn?

Kurset er midt i blinken for deg som er trener eller jobber rundt en barneidrettsgruppe. Idrettslaget kan bestille kurset og en av våre kurslærere kommer til dere.  

På dette kurset lærer du om hvordan legge til rette for aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten! 

Alle barn har et tilretteleggingsbehov, men av ulik grad. Kurset vil gi deg tips og kunnskap om hvordan du på enkle måter kan møte slike utfordringer. 

Før kursstart

 • E-læring Barneidrettens verdigrunnlag
 • Trenarattest barn

Modul 1: Trygge rammer (2 timer)
Barneidrettstreneren skal lære å lede barn i trygge læringsmiljø, der det er aktivitetsglede, innsats og mestring.

 • Trygg aktivitet og trygt miljø
 • Verdigrunnlaget i norsk idrett
 • Idretten sine barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Modul 2: Relasjon (2 timer)
Deltakeren skal få kunnskap om hvordan det er viktig at barneidrettstreneren har en god relasjon til barna og betydningen det har for samhold, tillit og læring.

 • Utvikle egen menneskeinteresse
 • Hva er lurt å vite om barna/utøveren
 • Søken etter det sympatiske menneske 

Modul 3: Mestringsmiljø (3 timer)
Deltakeren skal være bevisst egne forvetninger til det å være barneidrettstrener, idrettslaget og barna sine forventningar. Deltakeren skal vite hvordan og hvorfor det er viktig å skape mestringsklima på trening og konkurranser.

 • Trenerskap (leder)
 • Involvering, tilbakemeldinger og kommunikasjon
 • Undervisningsprinsipp (KAMPVISE)
 • Organisering av aktiviteten (lek, konkurranser, sirkel, stasjoner)
 • Valg av undervisningsmetoder 

Modul 4: Aldersrelatert og tilpasset trening.
Treningsplanlegging 
(3 timer) 
Barneidrettstreneren skal lære å legge til rette for trening som er tilpasset barnet sine forutsetninger fysisk, motorisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt.

 • Vekst, modning og utvikling
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Hvem, hva, hvorfor

Modul 5: Praktisk økt (4 timer)
Deltakeren skal gjennomføre en økt for barn som vektlegger hva, hvorfor og hvordan. Deltakeren skal bruke teorien i praksis, og være bevisst hva barna skal lære under økta. Deltakeren skal ta hensyn til sikkerhet, og vite hvordan en håndterer enkle idrettsskader. 

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere hensiktsmessige aktiviteter i variert miljø, som utvikler hele mennesket

Trenere for barn i alderen 5-12 år i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i barnehage, skolefritidsordning eller skole. Nedre aldersgrense for deltakere er 15 år (må fylle 15 år i løpet av kalenderåret kurset gjennomføres).

Tid 
Varigheten på kurset er 14 skoletimer. Kurset sine fellesemner (10 skoletimer, modul 1-4) kan gjennomføres med fysisk oppmøte eller digitalt. Praktisk del (4 skoletimer) gjennomføres alltid med fysisk oppmøte.

Kurset kan gjennomføres modulbasert over flere kvelder/økter, eller sammenhengende f.eks. lørdag og søndag. Forslag til tidsprogram kan variere noe i forhold til hver kurslærer og opplegget deres med oppgaver og pauser. Dette er forslag til tidsprogram: 

 • Tidsprogram 1: Kveld kl 18-21, en helgedag kl 9-16:30 
 • Tidsprogram 2: Lørdag kl 10-15:30 og søndag kl 10-15:30 
 • Det er også mulig med 2 kvelder og en helgedag, eller tre-fire kvelder.  

Idrettskretsen finner aktuelle datoer sammen med idrettslag og kurslærer. 

Totalpris for idrettslag
Kr 5 000,- inkl. bøker 
eller
Pris per person
Kr 600,- inkl. bok
eller
Totalpris for idrettsråd

Kr 10 000,- inkl. bøker 

Idrettskretsen bestiller bøker via www.idrettsbutikken.no

Fakturering  
Idrettskretsen sender faktura til idrettslaget og idrettslaget viderefakturerer eventutelt deltakerne. 

Idrettslaget bestiller og betaler teori-rom og aktivitetsflate.

Teori-rom kan være et møterom, klasserom eller auditorium. Utstyr som kurslærer trenger er prosjektor, lerret, HDMI-kabel og internett.
Aktivitetsflate kan være en gymsal, halv håndballbane, speilsal med litt høyde til taket.

Kurslærer tar med aktivitetsutstyr.  

 • 1,5 timer E-læring som skal gjennomføres før kursstart. 
 • 30 min Trenerattest som skal gjennomføres før kursstart. 
 • Gjennomføre minst 80 % av kurset. Merk at modul 5 praktisk del er obligatorisk for å få godkjent Barneidrettstreneren. 
 • Må fylle 15 år i løpet av kalenderåret kurset gjennomføres.

Påmelding, invitasjon og markedsføring 
Når dato, lokaler og kurslærer er avtalt, lager idrettskretsen invitasjon med påmelding. Påmelding er via Min idrett. Idrettskretsen sender invitasjon til kontaktperson i idrettslaget.

Idrettslaget sender ut invitasjonen til sitt nettverk og markedsfører kurset. 

Idrettskretsen oppdaterer idrettslaget om antall deltakere som er påmeldt. 

Internt eller åpent kurs
Idrettslaget kan bestemme om kurset er kun for sine medlemmer eller om andre idrettslag også er velkomne. Erfaringsmessig sier idrettslag ja til åpent kurs. 

Dersom kurset er åpent, så publiserer idrettskretsen kurset på sine nettsider og kan bidra med markedsføringen. Forslag til pris som står på invitasjon er da:
Gratis for deltakere som er tilknyttet xxx idrettslag. Kr 600,- inkl. bok for deltakere fra andre idrettslag. Eksterne idrettslag får tilsendt faktura fra xxx idrettslag

Kurslærer
Idrettskretsen avtaler med kurslærer og betaler honorar. 

Antall deltakere
Maks ca. 25 deltakere. Et godt antall er 10-15 deltakere. 

Informasjon til deltakerne
Idrettskretsen sender ut informasjon noen dager i forveien til deltakeren om å gjennomføre e-læring og trenerattest før kursstart, samt praktisk informasjon.
 

På selve kursdagen
Kurslærer møter opp i god tid og kontaktperson eller en annen person låser opp lokalene så kurset starter til oppsatt tid.
 

Bevertning
Når kurset er en helgedag så kan deltakerne ta med matpakke eller at idrettslaget ordner med mat.

Helen Kyhen
Helen Kyhen
Rådgiver