Små justeringer kan bidra til å senke barrierene for deltakelse!

Viken idrettskrets ønsker sammen med ulike samarbeidspartnere å rette søkelys på hvilke grep en kan gjøre på idrettsanlegget/klubbhuset, slik at det blir enklere å delta for funksjonshemmede.

Ambisjonen er å nå alle, men i dag er det mange eldre idrettsanlegg/klubbhus som ikke er tilpasset personer med funksjonshemninger. En del av løsningene krever kun «små» justeringer på anleggene som den enkelte klubb/kommune (anleggseier) ofte ikke er klar over. Det er disse vi nå ønsker å rette oppmerksomheten mot, og som i utgangspunktet ikke må være av de mest kostbare justeringene.  

Kravene til universell utforming er i dag styrende i nye bygg. Vi fant derfor ut at mange av de gode løsningene finnes i disse og kan være et utgangspunkt når vi skal se på mindre justeringer i eldre anlegg.   

Viken idrettskrets tok derfor turen til Sarpsborg kommune og Sandbakkenhallen for å se hvordan et universelt utformet bygg i dag fungerer for ulike funksjonshemninger (syn/utvikling/bevegelse og hørselhemmede). Denne gangen med størst fokus på syns- og fysiske funksjonsnedsettelser. Et idrettsanlegg skal fungere like godt for alle både i trening, konkurranse, som tilskuer eller utøver og som en møteplass før og etter treing. 

Med oss deltok Norges Handikapforbund Øst (Runar Tønnessen) og idrettsrådgiver fra Sarpsborg kommune – Robin Braathen). 

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert de med nedsatt funksjonsevne. 

 

Du kan se videoen fra vårt besøk i Sandbakkenhallen her. 

 

Er ditt idrettslag interessert å gjøre noen små justeringer? 

Da har vi med hjelp fra Norges Handikapforbund Øst noen tips man kan starte med når en ønsker å inkludere flere, og tilpasse anlegget i større grad for funksjonshemmede: 

 • Husk at alle i utgangspunktet ønsker å kunne klare seg selv 
 • Ta en prat med anleggseier (idrettslag / kommunen) 
 • Kontrastvegger (f.eks. kontrastvegg bak toalett og i trapper) 
 • Merke glassdører/vegger (enkle klistremerker i mage/øyehøyde – gjerne også ulike klistremerker på dør og vindu) 
 • Lederlinjer (teipe eller male kontraststriper på gulv til toalett, trapp og garderobe) 
 • Kontraststripe på trappetrinnene 
 • Terskler inngang, toalett og garderober (kan en skråskjært planke tilføyes for enklere tilgang?) 
 • Høyde på knagger og brytere - kan noen knagger henges lavere? Klarer en rullestolbruker å skru av og på lys, senke/heve skillevegger? 
 • Dommer/sekretariat (har en rullestolbruker mulighet til å sitte der?) 
 • Kan en rullestolbruker dusje i deres garderobe? (Enkel dusjstol og håndholdt dusj) 
 • Rekker alle vask, såpe og vann? 
 • Kommer en rullestolbruker seg av og på toalettet og rekker de papiret? 
 • Er det avsatt parkeringsplass til funksjonshemmede? 
 • Hvordan er det å være tilskuer som funksjonshemmet? Kan vi legge til rette i større grad? 
 • Dører, har dere dørpumpe på inngangsdøren? Det gir en god følelse å kunne komme seg inn selv i anlegget 

 

Kanskje dere klarer å fikse noen av punktene allerede nå, og se på flere etter hvert? 

Vi håper dette kan være et tema i din klubb, og at dere ser hva dere kan gjøre. 

Vi vil følge opp med besøk hos et idrettslag som er anleggseier neste gang, og se hvordan de har tenkt for å inkludere flere gjennom konkrete forbedringer på anlegget sitt. 

 

Lære mer?  

Les disse fagsidene om universell utforming: 

 

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (Kulturdepartementet) 
veileder-universell-utforming-enkeltsider.pdf (regjeringen.no) 

 

7 prinsipper om universell utforming: 
https://www.godeidrettsanlegg.no/tema/universell-utforming-og-tilrettelegging 

 

Universell utforming (KS) 
Universell utforming - KS 

 

Parastrategien for norsk idrett, 2022 - 2027 
Én idrett - like muligheter (paraidrett.no)