Skal dere rehabilitere innendørs lysanlegg?

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt tilskuddssatser for rehabilitering av lysanlegg innendørs. Dersom det skal søkes på rehabilitering av innendørs lysanlegg, er det disse satsene som gjelder.