En historisk dag for Halden

Ordene tilhører ordfører i Halden, Anne-Kari Holm, som her klipper snora og erklærer Tistedalshallen for åpnet.

Frivilligheten i Tistedal er beundringsverdig.

Omtrent 20.000 dugnadstimer har gjengen i Tistedal i Halden brukt for å ferdigstille tilbygget på idrettshallen sin. Tistedalshallen ble opprinnelig åpnet i 1992, men allerede da var det noen som tenkte lurt. Da de sørget for grunnfundamentet til den opprinnelige hallen, la de samtidig stein i bakken over et større areal dersom det på et senere tidspunkt skulle være aktuelt å utvide hallen. Det får Tistedalen Turn Og Idrettsforening (TTIF) igjen for nå.

I 2014 begynte TTIF-legenden Tron Grandal arbeidet med å prosjektere for å utvide Tistedalshallen med en hallflate til, i tillegg til en rekke andre fasiliteter i hallen. Kapasiteten i hallen var sprengt, og da Halden var dårligst i datidens og kommende Østfold fylke på hallflatedekning, var det ikke akkurat enkelt å komme seg inn i andre, kommunale haller. Tistedalshallen er nemlig eid av TTIF. I 2017 valgte Sparebank1stiftelsen Halden å satse på prosjektet, og bevilget derfor seks millioner kroner. Til sammen har Sparebank1stiftelsen Halden bevilget 10 millioner kroner til prosjektet, noe som medføre stor applaus fra de mange fremmøtte som var til stede for å markere den sårt tiltrengte hallflaten.  

Et spleiselag for Halden 

Halden kommune har bidratt med omtrent 14 millioner kroner i tillegg til å gi kommunal garanti for å sikre TTIF gunstige lånebetingelser i KLP. Den nevnte Sparebank1stiftelsen har bidratt med 10 millioner, Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med to millioner. Spillemidler har gitt 22 millioner kroner til prosjektet. Berg sparebank har bidratt med omtrent 2.4 millioner i tillegg til gaver fra annet lokalt næringsliv og lokalpersoner. Den totale kostnadsrammen for prosjektet har vært på 85 millioner kroner inkludert mva. – ganske rimelig for å få en splitter ny hallflate! TTIF selv har tatt opp et lån på 11 millioner kroner, og samtidig sørget for å benytte lokale entreprenører og leverandører for å investere pengene tilbake til Halden-samfunnet. Vinn-vinn!  

Jens Ludvig Larssen, styreleder i TTIF, innledet markeringen: Denne hallen er ikke bare for TTIF, den er for hele Halden. Vi vet at det å være aktiv som ung bidrar til å skape en aktiv identitet, slik at man som voksen eksempelvis driver med oldboys-fotball eller returnerer som trener – eller i det hele tatt tar seg en løpetur i marka! Det å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge er superviktig for hele samfunnet.  
 
Og vi tror Jens har helt rett. Samtidig trakk Jens frem den vanvittige dugnadsinnsatsen som ildsjeler har lagt ned i prosjektet. Absolutt alt de har fått lov til å gjøre selv, det har de gjort selv. I prat med en av de mange ildsjelene kunne ildsjelen fortelle at gipsplatene var det mest utfordrende – de var så uhåndterlige! Men samtidig kunne han fortelle med den største entusiasme at det har vært vanvittig givende å jobbe med så mange dugnadsfolk samtidig, det skaper et miljø som har vært svært viktig for de som har vært med på dette.


Kjetil Berntsen fra Norsk Tipping, Fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen og styreleder i TTIF Jens Ludvig Larssen. 

Jobben ikke helt i mål 

Tron Grandal var nevnt innledningsvis, han har vært sett på som primus motor for dette prosjektet før han døde i 2021. Det siste Tron gjorde var å avholde et julebord for de mange frivillige i TTIF, hvor han ikke kunne skryte nok av den frivillige innsatsen som ble lagt ned i idrettslaget. Tron hadde en kjepphest, han ønsket at hallen også skulle inneholde et rom for de som ikke nødvendigvis er en del av den organiserte idretten. Dette arbeidet jobber anleggskomitéen med fremdeles. Anleggskomitéen, som består av fem menn, har gjennom nesten fem(!) år hatt faste møter hver onsdag. Her har de gått gjennom alt fra leiekontrakter og planlegging, videre til økonomien i prosjektet, og ikke minst hva som skal gjøres neste uke. De har vært helt avgjørende for at prosjektet har blitt dyttet videre for hver uke som har gått. Dette samtidig som det har vært ekstremt krevende tider med pandemi, krig i Europa og høy inflasjon på materialer man trenger for å bygge ut en hall.  

Det er også verdt å nevne at Tistedalshallen nylig ble tildelt NHF Region Østs bærekraftspris. Den tidligere ytterveggen har blitt gjenbrukt som vegg et annet sted, steiner som er benyttet i hallen er hentet fra Va, som er skogen rett utenfor hallen. Tribunene som tar 560 mennesker, er kjøpt brukt. I tillegg til gjenbruk har TTIF sørget for at man har fått implementert energieffektive løsninger i form av oppvarming, ventilasjon, gjenvinning og belysning.  


Anleggskomitéen fikk sin velfortjente hyllest. Fra venstre: Thorfinn Bønøgård, Jan-Ottar Nilsen, Ole-Petter Haugen, Jens Ludvig Larssen og Egil Hult.  

Halden idrettsråd fornøyde og imponerte 

- Jeg kan ikke få skryte nok av de dyktige folkene i TTIF og den frivillige innsatsen de har lagt ned i dette prosjektet. Dette er utrolig bra for hele Halden-idretten og Halden-samfunnet, og vi gleder oss stort over hva TTIF har fått til, fortalte daglig leder i Halden idrettsråd, Stian Mjølnerød-Lie, under åpningen av hallen.  

Viken idrettskrets ønsker å sende de største gratulasjoner til TTIF, Halden idrettsråd og Halden kommune. Gratulerer med et fantastisk anlegg! Idrettskretsen ser frem til at anlegget blir fylt med aktivitet.