Foredrag, to personer holder ett brannapparat

Stor delegasjon fra Sarpsborg kommune på besøk i Drammen kommune

Tirsdag 27.10 var en stor delegasjon fra Sarpsborg kommune på besøk i Drammen kommune for et samarbeid om et mer fysisk aktivt samfunn.

Det var skolefolk, administrative ledere, politikere fra begge kommuner, Bymisjonen og ikke minst representanter fra Viken idrettskrets, Sarpsborg Idrettsrådog Drammen Idrettsrådgodt traktert av mange ivrige ildsjeler fra Drammens Ballklubb, DBKsom stod bak både servering, innlegg, omvisning og trygge rammer.

Rektor Renate Blomli Winnes på Øren skole forteller om det unike samarbeidet mellom skole, idrettslag og frivilligheten forøvrig. Det virker som om alle jeg møter fra Øren, om det er foreldre, skolefolk eller unger, er så innmari stolte av sitt nærmiljø.

Temaet var Viken idrettskrets prosjekt Aktive Lokalsamfunn. Ideen bak prosjektet er følgende; "Aktive Lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet samfunnsansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne."

Definisjon på Aktive Lokalsamfunn

Prosjektet har sin bakgrunn i idrettens mangeårige arbeid for et mer fysisk aktivt samfunn og ikke minst samarbeid med lokale skoler for  mer fysisk aktivitet i skolen i et samarbeid mellom nærskole og idrettslag og/eller andre frivillige organisasjoner. Samarbeid er Viken idrettskrets sin metode og det er en selvfølge at vi som den største frivillige aktøren tar et utvidet samfunnsansvar og initiativ til samarbeid med øvrig frivillighet.

Her er modellen som Drammen kommune og idretten i Drammen har utviklet. Aktive Lokalsamfunn i Drammen.

Dersom du vil vite mer om Aktive Lokalsamfunn ta kontakt med Sarpsborg Idrettsråd, Drammen Idrettsråd, Viken idrettskrets eller gjerne Asker Idrettsråd, Lillestrøm idrettsråd eller Skattekista - Flesberg kommune. Vi jobber alle sammen for å få med flere i prosjektet etterhvert som vi sikrer ytterligere finansiering enten fra kommunene selv, via private aktører eller stiftelser.