Mennesker som står ute i ring og leker

Sparebankstiftelsen DNB er med på laget

Viken idrettskrets har vært så heldig å støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for å videreutvikle arbeidet med Aktive Lokalsamfunn i det nye storfylket.

Første kommune ut er Asker som vil arrangere en oppstartskonferanse allerede 23.-24. april på Norefjell.

Foto: Knut Harald Sommerfeldt
En samling for skolene og idretten med felles mål: Barn og unges trygge og aktive oppvekst!

Besøk sparebankstiftelsen.no Sparebankstiftelsen er en av vår største støttespillere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner i vår region. Vi ser frem til et godt samarbeid!