Åpning av nytt idrettsanlegg på Flesberg

Signalanlegg for fremtidens lokalsamfunn

"Å forene skole og idrettslag, det frivillighet og offentlige ligger til rette her på Flesberg. Innbyggerne i Flesberg kan se tilbake på denne dagen og virkelig glede seg. Et anlegg som bygger identitet og fellesskap!" sa styreleder i Buskerud idrettskrets, Roar Bogerud under åpningen av selveste "Skattekista" i Flesberg.

Buskerud idrettskrets, med Roar i spissen, har fulgt prosessen helt fra start for å kartlegge hvordan man best kan utnytte anlegget til helhetlig tankegang. Ved siden av seg har han rådmann Jon Gjæver Pedersen - spydspissen og talsmann i prosjektet.

"Med realiseringen av ny 1 – 10 skole, idrettshall, bibliotek og svømmehall midt i et eksisterende idrettsanlegg, så har ambisjonen og visjonen vår vært å skape gode møtesteder for læring og aktivitet." sier han.

"Aktive Lokalsamfunn hjalp oss allerede før realisering av anlegget med tenkning og eksempler på hvordan vi kunne utnytte samlokaliseringen av anlegg på en enda bedre måte. Etter åpning av anlegget til skolestart 2019 er vi nå selv i gang med et aktivitetstilbud rett etter skoletid. Vi ser allerede nå at det skaper god aktivitet for mange barn og unge hver dag" fortsetter rådmannen.

Lokale idrettslag, kommune og frivillige har stått på for å realisere skolen som er unik i nasjonal sammenheng. Det er bygget i heltre, har store uteområder, forbilledlige klasserom, musikkrom, bibliotek og møteplasser som er naturlig å benytte i skoletida og utenfor skoletida. Vi gleder oss på vegne av hele Flesberg!