Sammen om Aktive Lokalsamfunn i Viken

Fra venstre: Atle Søgård (daglig leder Fet IL), Steinar Sæthre (rådgiver i Sparebankstiftelsen DNB), Roar Bogerud (styreleder Viken idrettskrets), Ingrid Mork Nygård (aktivitets- og samfunnsutviklingsansvarlig i Fet IL), Øyvind Thorsen (prosjektleder i Viken idrettskrets), Arne Kalstadstuen (leder i Lillestrøm idrettsråd) og Tom Inge Engedahl (marked-og arrangementsansvarlig i Fet IL).  

Aktive Lokalsamfunn er idrettskretsens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. Før sommerferien kommer vi til å lyse ut første tildelingsrunde til idrettslag som ønsker å ta denne rollen. Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB er en tiltakspott over tre år med en øvre ramme på 9 millioner. Aktive Lokalsamfunn har slått rot flere steder i Viken de siste årene. I anledning av tildelingen tok vi en tur til Hovinhøgda skole i Lillestrøm sammen med blant annet Steinar Sæthre i Sparebankstiftelsen DNB for å se Aktive Lokalsamfunn i praksis.

Steinar Sæthre i Sparebankstiftelsen DNB og Roar Borgerud, styreleder i Viken idrettskrets.Hva er det som gjør at Sparebankstiftelsen DNB har troen på prosjektet Aktive Lokalsamfunn?

- I en oppvekst så er det to veldig sentrale institusjoner som nesten alle er innom, og det er idretten og skolen. Når de samarbeider så kan det gi svært gode resultater og vi har sett på eksisterende prosjekter hvor dette er en realitet, som for eksempel i Drammen som har fått svært gode resultater rundt dette. Vi sa ja i fjor til å være med på en utvidet satsing mot andre kommuner i Viken og har i år sagt ja til en ytterligere satsing videre fordi vi ser det gir gode resultater, forteller Sæthre i Sparebankstiftelsen DNB.

 På Hovinhøgda skole treffer vi også Fet idrettslag som i høsten i 2020 fikk 200.000 kroner av Lillestrøm idrettsråd og ble en del av Aktive lokalsamfunn. Fet IL har fått til bemerkelsesverdig mye på veldig kort tid med blant annet Skolepuls og flere ansettelser. Vi tok en prat med dagligleder Atle Søgård for å finne nøkkelen til deres suksess.

Prosjektleder i idrettskretsen Øyvind Thorsen og daglig leder i Fet IL Atle Søgård.Hva er Skolepuls?

Det er en aktivisering av barn ved at våre ansatte reiser rundt til skolene og kjører aktivitetstimer for skoleelever som er i tillegg til kroppsøving-faget.

Dere fikk 200.000 kroner på høsten i 2020, kan du ikke fortelle litt om hva dere har fått ut av de pengene også i samarbeid med kommunen?

- Vi hadde en plan om å starte vår egen idrettsfritidsordning. For å få til det var vi avhengig av å få inn dyktige medarbeidere. En idrettsfritidsordning er jo etter skoletid, så vi ville ha muligheten til å ansette medarbeidere i 100%-stillinger. De midlene fra idrettsrådet førte til at vi fikk til prosjekt Skolepuls i tillegg til idrettsfritidsordningen. Dette hadde vi i utgangspunktet ikke nok midler til, så vi gikk i dialog med Lillestrøm kommune som var veldig positive og de går nå inn og støtter Skolepuls-prosjektet vårt. Det gjør at vi nå har mulighet til å ansette flere personer i 100%-stillinger og som gjør at vi får tak i dyktige medarbeidere også til idrettsfritidsordningen vår, sier Søgård.

Hva slags folk er det dere får tak i når dere skal ansette noen?

- Da vi skulle søke etter folk fikk vi inn veldig mange gode søkere. Det er personer med mastergrader og lærerutdanning. Idretten får tak i personer som er veldig godt utdannet, og kanskje er det enklere for oss å få tak i dem enn det er for skolen. Derfor er det vinn-vinn mener jeg å ha de til å bidra inn i skolen i form av Skolepuls, forteller han.

Målet til Aktive Lokalsamfunn er å få til bærekraftige løsninger for idrett og skolesamarbeid i Viken slik man har fått det til i Drammen. Her har man jobbet med dette siden kommunen vedtok innføring av daglig fysisk aktivitet i grunnskolen i 2014. Siden den gang har Asker kommune kommet til og fått en sterk forankring i både idretten og skoleverket. I 2020 var det Sarpsborg og Lillestrøm som kom på banen og har jobbet frem sine versjoner av Aktive Lokalsamfunn.

Dersom du tenker at dette ville være noe for ditt idrettslag, så følg med på idrettskretsens hjemmesider. Her kommer det snart en utlysning der nye idrettslag får mulighet til å søke om å bygge sitt Aktive Lokalsamfunn.