Abid Raja som mininster

Kulturminister Abid Raja om limet i samfunnet som ikke må gå i oppløsning

Det er ingen hemmelighet at folk har hatt det tungt under pandemien. Idretten kan vise til en alarmerende nedgang i antall medlemsskap. Flere barn og unge har mistet sin eneste sosiale møteplass, voksne har mistet muligheten til å stå i vaffelkiosken og til å bidra i lokalmiljøene sine. Ildsjelene har mistet sin kanskje viktigste arena. (Foto av Abid Raja: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.)

- Frivilligheten er limet i samfunnet - det må ikke gå i oppløsning! Det er de som skaper de gode opplevelsene for barna. Nå som det har vært stengt ned, og nå som vi åpner opp igjen, er det viktig at vi bringer flest mulig av de barna tilbake til frivilligheten, fortalte Raja fra scenen på Huringen Stadion.

Pandefri er til for å feire frivilligheten, ta tilbake frafallet og rekruttere flere

Pandefri er frivilligheten i Vikens gjenåpningsfest. Det skal vi feire i uke 38–40. På pandefri.no registrerer arrangører av barn og unges aktive og sosiale møteplasser. Dette resulterer i en digital oppslagstavle. Dette gjør det enklere å finne frem til fritidsaktiviteter under feiringen av gjenåpningen!

- Veldig flott slagord, Pandefri, det skal vi ta med oss videre i det politiske virket, sa Abid Raja under kick-offet.

Hvem er med?

Viken idrettskrets | Musikkrådene i Viken | Viken Teaterråd | Viken barne- og ungdomsråd | Forum for natur og friluftsliv | Ombudet for barn og unge i Viken.

Viken idrettskrets initierte og leder prosjektet. Viken idrettskrets består alene av 1500 potensielle idrettslag som tilbydere av koordinerte aktiviteter sammen med idrettsrådene i kommunen. Kick-offet var et lokalt initiativ fra ressursgruppen frivilligheten i Asker har satt ned for å gjennomføre Pandefri i Asker. Den frivillige innsatsen som har blitt lagt ned i Asker hittil, et samarbeid på tvers av frivillig sektor, er akkurat det vi ønsker skal vokse frem i andre kommuner i Viken i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet.

Vi gleder oss alle til å se alle aktivitetene som skal gjennomføres etter sommeren!! God sommer!